คนแก่ไม่ได้ชอบแต่ทำบุญ! มารู้จักไลฟ์สไตล์ของ “วัยเก๋า” ทั้ง 5 สาย

ด้วยลักษณะทางกายภาพของผู้สูงอายุหลายคนอาจจะมองว่าเป็นวัยที่เข้าวัดทำบุญอย่างเดียว
แต่กลายเป็นว่าผู้สูงอายุยุคนี้มีไลฟ์สไตล์ไม่แตกต่างจากวัยรุ่นหนุ่มสาว
แบ่งได้ถึง 5 กลุ่ม สาวชิลล์มาอันดับหนึ่ง
จากงานวิจัยในหัวข้อ “AWUSO Society 4.0 แก่แต่วัย หัวใจยังเก๋า” โดยนักศึกษาปริญญาโทสาขาการตลาด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้สูงอายุในยุค 4.0 เมื่อทำการเจาะลึกถึงการใช้ชีวิตเพิ่มเติมก็พบว่าผู้สูงอายุมีไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจเลยทีเดียว
ไลฟ์สไตล์ที่ว่าไม่ได้แตกต่างจากคนหนุ่มสาวแต่อย่างใด
ไม่ได้เข้าวัดทำบุญอย่างเดียว แต่มีไลฟ์สไตล์ถึง 5 สาย ได้แก่ สายชิลล์ สายบุญ สายลุย สายสังสรรค์ และสายเปย์
นักการตลาดสามารถเรียนรู้พฤติกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุเหล่านี้
เพื่อต่อยอดในการวางกลยุทธ์ในการสื่อสารทางการตลาด
หรือการทำกิจกรรมเพื่อให้ตรงกับไลฟ์สไตล์มากขึ้น
เพราะยุคนี้พฤติกรรมไม่สามารถอ้างอิงได้กับคนทั้งกลุ่ม จำเป็นต้องเจาะตามเซ็กเมนต์
1.          
วัยเก๋าสายชิลล์ มีสัดส่วนมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งคิดเป็น 42% วัยเก๋าสายนี้มีไลฟ์สไตล์ที่ ชอบการพักผ่อนแบบจริงจัง เน้นความสบายๆ ชิลล์ๆ ตามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ทะเล ภูเขา เป็นต้น
เพราะจะทำให้ตัวเองได้รู้สึกผ่อนคลาย ปลดปล่อย ไม่เน้นการทำกิจกรรมอะไรหนักๆ
2.          
วัยเก๋าสายบุญ
มีสัดส่วนเป็นอันดับสองของกลุ่มคิดเป็น 18% วัยเก๋าสายนี้มีไลฟ์สไตล์ ชอบมองหาสิ่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เพื่อให้ตัวเองได้ปราศจากความทุกข์ในเรื่องต่างๆ สายนี้จะเชื่อในเรื่องการทำความดี
ละเว้นความชั่ว เพราะชอบการเข้าวัด ไหว้พระ ทำบุญ เชื่อในการทำบุญ คือ
การต่อชีวิตตัวเองในชาตินี้ และชาติหน้าก็จะเกิดมามีชีวิตที่ดีกว่านี้
3.          
วัยเก๋าสายลุย
มีสัดส่วนเป็นอันดับสามคิดเป็น 16% วัยเก๋าสายนี้มีไลฟ์สไตล์แตกกต่างจากวัยเก๋าสายชิลล์อย่างชัดเจน
เพราะพวกเขาชอบทำอะไรรวดเร็ว ชอบไปท่องเที่ยวที่ต้องมีกิจกรรมให้ทำอยู่เสมอ และกิจกรรมที่ได้ทำต้องใช้การเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอด เช่น เดินป่า
ปีนเขา และขับรถ ATV เป็นต้น
เพื่อให้ตัวเองได้รู้สึกถึงความสนุกสนาน ผ่อนคลาย ตื่นเต้น ผจญภัย และได้ประสบการณ์ในชีวิตใหม่ๆ
ที่ได้ในช่วงบั่นปลายชีวิต วัยเก๋าสายนี้ จะไม่กังวลเรื่องความสะดวกสบายมากนัก
ค่ำไหนนอนนั่น แต่เน้นเรื่องความปลอดภัยสำคัญที่สุด
4.          
วัยเก๋าสายสังสรรค์  มีสัดส่วนเป็นอันดับสี่ของกลุ่มคิดเป็น 14 % วัยเก๋าสายนี้มีไลฟ์สไตล์ที่ไม่ปิดการเข้าสังคมใหม่ๆ เป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
เข้ากับคนอื่นๆได้ง่าย
เข้ากับคนอื่นๆได้ง่าย บางครั้งรู้สึกเหงา
จึงต้องออกไปทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนๆ เช่น เต้น ร้องคาราโอเกะ และ ออกกำลังกาย
เป็นต้น ซึ่งสายนี้จะมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอผ่านสื่อ Social Media เป็นคนที่ทันโลก ทันเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลา
5.          
วัยเก่าสายเปย์ มีสัดส่วนเป็นอันดับห้า
หรือมีจำนวนน้อยที่สุดคิดเป็น 10 % วัยเก๋าสายนี้มีไลฟ์สไตล์ที่ ยอมจ่าย
เพื่อแลกกับความสะดวกสบายให้กับชีวิต ของต้องครบ งบไม่อั้น
เพื่อแลกกับความสะดวกสบายให้กับชีวิต ของต้องครบ งบไม่อั้น ใส่ใจรายละเอียดของข้อมูล ข้อมูลที่ได้รับต้องมีความน่าเชื่อถือ
จึงจะเลือกซื้อสินค้าและบริการนั้นๆ เน้นการท่องเที่ยวที่มีค่าใช้จ่ายสูง
และชอบทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนที่ต้องใช้เวลานาน ๆ เช่น ดำน้ำ ตีกอล์ฟ เป็นต้น และชื่นชอบการเดินห้างสรรพสินค้าอีกด้วย
ที่มาข้อมูล : https://brandinside.asia/elderly-lifestyle-marketing/

Shopping cart