INFORMATIONVIEW ALL

สังคมผู้สูงอายุกับโอกาสของผู้ประกอบการไทยในตลาดแรงงานเยอรมนี

เยอรมนีเป็นหนึ่งในประเทศที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งกำลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน โดยสถาบันวิจัยตลาดและอาชีพของเยอรมณี ระบุว่าอาชีพดูแลผู้สูงอายุเป็นอาชีพที่ขาดแคลนมากที่สุดใน 16 รัฐ ซึ่งนี้กลับกลายเป็นโอกาสสำคัญของผู้ประกอบการไทยทั้งส่งคนไปเป็นแรงงานที่เยอรมณีและสนับสนุนให้คนเดินทางมาใช้ชีวิตบั้นปลายที่ไทย

READ MORE
ALL INFORMATION

NEWS & EVENTVIEW ALL

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการคณะผู้แทนการค้าสินค้าสำหรับตลาดเฉพาะ (Niche Market) เยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าและธุระกิจเพื่อเจาะตลาดเฉพาะ (Niche Market)

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการคณะผู้แทนการค้าสินค้าสำหรับตลาดเฉพาะ (Niche Market) เยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าและธุระกิจเพื่อเจาะตลาดเฉพาะ (Niche Market)

READ MORE
ALL INFORMATION