การเลือกเตียงนอนสำหรับผู้สูงอายุ

การเลือกเตียงนอนสำหรับผู้สูงอายุ
เตียงนอน เป็นเครื่องใช้ที่มีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก เพราะหากเตียงนอนไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่เหมาะสม อาจส่งผลต่อการนอนหลับ ซึ่งมีผลต่อสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิตได้ ผู้สูงอายุ ควรนอนเตียงนอน และไม่ควรนอนที่นอนที่ปูกับพื้น เนื่องจากจะทำให้ผู้สูงอายุไม่สะดวกในการใช้ชีวิต และอาจเกิดอันตรายในขณะลุก นั่งได้
การเลือกเตียงคร่าวๆ มีดังนี้ 
– ความสูง ควรสูงจากพื้นประมาณข้อพับเข่าของผู้สูงอายุ
– ความยาว จะอยู่ที่ประมาณ 180 เซนติเมตร ซึ่งเป็นความยาวที่พอเหมาะ และไม่ทำให้รู้สึกอึดอัด
– การจัดวางเตียง ควรให้เหลือพื้นที่ว่างรอบเตียงทั้ง 3 ด้าน คือด้านข้าง และปลายเท้า
เตียงที่เลือกให้ผู้สูงอายุควรเป็นเตียงไม้ พื้นผิวเรียบ ลื่น ไม่มีเหลี่ยมเพื่อความปลอดภัย และควรมีราวจับที่ข้างเตียงหรือหัวเตียง เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้พยุงตัวลุกขึ้น ซึ่งมีความปลอดภัยมากกว่าการช่วยพยุงจากผู้ดูแล
เตียงที่ดี ช่วยเพิ่มคุณภาพในการนอนหลับให้กับผู้สูงอายุ และช่วยลดอัตราความเสี่ยงในเรื่องของสุขภาพ และสุขภาพทางใจได้เป็นอย่างมาก ดังนั้น เรื่องเตียง เป็นเรื่องที่ลูกหลานไม่ควรมองข้ามในการดูแลผู้สูงอายุของคุณอย่างเด็ดขาดเลยนะคะ

ที่มาข้อมูล : http://www.thaiseniormarket.com/article-detail/274

Shopping cart