วัคซีนงูสวัด ทำไมคนอายุ 60+ ถึงควรฉีด

วัคซีนงูสวัด ทำไมคนอายุ 60+ ถึงควรฉีด 
ด้วยภูมิคุ้มกันของผู้สูงอายุลดลง ทำให้เป็นโรคงูสวัดง่ายขึ้น ผู้สูงอายุอาจจะมีเชื้ออีสุกอีใสหลบซ่อนอยู่ในปมประสาท เมื่อไหร่ที่ภูมิคุ้มกันของร่างกายต่ำลงหรือร่างกายไม่แข็งแรง เชื้อก็จะแสดงตัวออกมา ดังนั้นการฉีดวัคซีนจะช่วยป้องกันและลดความรุนแรงขึ้นหากเกิดอาการ 
งูสวัดเป็นโรคติดต่อ ทำให้ผู้ที่มาสัมผัสแผลอาจจะเกิดอีสุกอีใสได้ โดยเฉพาะกับผู้ที่ไม่เคยเป็นหรือไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
ผู้ที่มีความเสี่ยงและควรฉีด
– ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
– ผู้ที่พักผ่อนไม่เพียงพอ
– ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV 
– ผู้ป่วยโรค SLE
– ผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิต้านทาน
– ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดัน โรคหัวใจ โรคไต เป็นต้นค่ะ
ที่มาข้อมูล : https://www.bumrungrad.com/…/pa…/zostavax-vaccine-pacakge-th

Shopping cart