Category: กิจกรรม

Live สด คูหา 60+ Project บรรยากาศภายในงาน Style Bangkok 2019 (20 เมษายน 2562)

Live สด คูหา 60+ Project บรรยากาศภายในงาน Style Bangkok 2019 (17 เมษายน 2562)

สัญญาณอันตราย 5 โรค “ตา” ที่ผู้สูงอายุควรระวัง

ผู้สูงอายุกว่าร้อยละ 70% ที่สายตาไม่ดี การมองเห็นไม่ชัดเจน เกิดภาวะสายตาเลือนราง ปัญหาทั้งหลายเหล่านี้อาจทำให้ตาบอดได้ ถ้าไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่แรก ซึ่งโรคตาที่พบมากในผู้สูงอายุ ได้แก่ 1. ต้อกระจก พบได้บ่อยที่สุดและเป็นทุกคนเมื่อมีอายุมากขึ้น เกิดจากเลนส์แก้วตาขุ่น ทำให้แสงผ่านเข้าไปในตาได้น้อยลง ผู้ป่วยต้อกระจกจะมีตามัวลง เห็นภาพซ้อน ตาสู้แสงไม่ได้อาจเริ่มจากต้องเปลี่ยนแว่นบ่อย ๆ บางคนอาจมองเห็นแสงกระจายในที่สว่างจ้า สามารถชะลอความเสื่อมได้บ้างด้วยการสวมแว่นกันแดดป้องกันรังสี UV 2. ต้อหิน พบได้น้อยกว่าต้อกระจก เกิดจากความดันในลูกตาที่สูงขึ้นจนมีการทำลายประสาทตา ผู้ที่มีบุคคลในครอบครัวเป็นต้อหินก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น จะเริ่มสูญเสียลานสายตา คือ การมองเห็นจำกัดวงแคบลง จากด้านข้างเข้ามาตรง กลางเรื่อย ๆ และสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวร อาจมีต้อหินบางประเภท เช่น…

เจาะลึก “อาวุโส มาร์เก็ตติ้ง” จับตลาดผู้สูงอายุอย่างไรให้อยู่หมัด

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุจะกลายเป็นกลุ่มผู้บริโภคหลักในอนาคตที่นักการตลาดต้องจับตามอง เมื่อเจาะลึกดูประชากรสูงอายุในไทยโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเมื่อปี 2557 มีสัดส่วน 15% และจะเพิ่มเป็น 20% ในปี 2564 และ 28% ในปี 2574 เป็นอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทุกปี ซึ่งคนกลุ่มนี้มีทัศนคติและพฤติกรรมแตกต่างจากคนกลุ่มอื่น จากการสัมภาษณ์เชิงลึกทำให้เราทราบว่า  53% ของผู้สูงอายุออกไปทานข้าวนอกบ้านสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดย 55% เลือกร้านจากรสชาติอาหาร และ 50% มีข้อเสนอแนะให้เมนูมีรูปภาพเพื่อให้อ่านง่าย ส่วนพฤติกรรมการท่องเที่ยวนั้น 73% ชอบท่องเที่ยวแบบกลุ่ม ปีละ 2-3ครั้ง โดย 50%…

ขอเชิญท่านสมัครเข้าร่วมโครงการนิทรรศการประชาสัมพันธ์ และคูหาเจรจาการค้าสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) ในงานแสดงสินค้าอาหาร 2562 (THAIFEX- Wold Food Asia 2019)

ด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ มีแผนจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ และคูหาเจรจาการค้าสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) ในงานแสดงสินค้าอาหาร2562 (THAIFEX- Wold Food Asia 2019) ระหว่างวันที่ 28พฤษภาคม – 1มิถุนายน 2562ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า และสร้างช่องทางตลาดและโอกาสทางการค้าใหม่ๆให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าอาหารของไทย ในการนี้สำนัก ฯ ขอเชิญผู้ประกอบการสินค้าอาหาร Anti – Aging  และอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ สมัครเข้าร่วมจัดแสดงส่วนนิทรรศการดังกล่าวในลักษณะโต๊ะเจรจาการค้า โดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมนิทรรศการ จำนวน 5,000บาท  หากสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โปรดกรอกใบสมัคร คลิกที่นี่ และส่งกลับมาที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์newchannel2.ditp@gmail.com บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562  ทั้งนี้สามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ นางสาวรัศมิ์ลภัส สิริภูวนานนท์ โทรศัพท์ 0 2507…

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการคณะผู้แทนการค้าสินค้าสำหรับตลาดเฉพาะ (Niche Market) เยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าและธุระกิจเพื่อเจาะตลาดเฉพาะ (Niche Market)

ด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ มีกำหนดดำเนินโครงการคณะผู้แทนการค้าสินค้าสำหรับตลาดเฉพาะ (Niche Market) เยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาซึ่งเป็นหนึ่งในตลาด CLMVT ที่มีศักยภาพ มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และมีความต้องการสินค้าหลากหลายประเภท จึงเป็นช่องทางหนึ่งในการเจาะและขยายตลาด รวมถึงการส่งออกสินค้าสำหรับตลาดเฉพาะให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น       ในการนี้ กรมส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ จึงของเชิญผู้ประกอบการสินค้าสำหรับตลาดเฉพาะ อาทิ สินค้ากลุ่มผู้สูงอายุ เช่น ผลิตภัณฑ์สปา ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เครื่องสำอางชนิดต่างๆ แฟชั่น สินค้ากลุ่มแม่และเด็ก เช่น เสื้อผ้าเด็ก ของเล่นเด็ก บาล์มทากันแมลงกัด ชุดคลุมท้อง สินค้ากลุ่ม OTOP เช่น ของใช้ของตกแต่งบ้าน ของใช้บนดต๊ะอาหาร และสินค้ากลุ่มสัตว์เลี้ยง…

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) STYLE เดือนตุลาคม

ด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ มีกำหนดดำเนินโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) STYLE เดือนตุลาคม 2561 ระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคม 2561 ณ อาคาร 105 ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสินค้าผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มตลาดเฉพาะ (Niche Market) ที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นในตลาดโลก ได้มีช่องทางการค้าใหม่ๆในเวลทีงานระดับนานาชาติ พร้อมทั้งศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและความต้องการของผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ ผ่านการเจรจาการค้าและการจำหน่ายสินค้าภายในงาน             ในการนี้ สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการสินค้าสำหรับผู้สูงอายุในกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ และแฟชั่น อาทิ ของตกแต่งบ้าน…

เชิญชม LIVE Facebook การสัมมนาย้อนหลัง วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม The Oriental Residence ห้อง Oriental Room 2 ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร

เชิญชม LIVE Facebook การสัมมนาย้อนหลัง วันที่ 28 มิถุนายน 2561  ณ โรงแรม The Oriental Residence ห้อง Oriental Room 2 ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานครในงาน Design Stories Project กับหัวข้อ “Design Process” โดยวิทยากร คุณจักรพันธ์ ชรินรัตนา ผู้ก่อตั้ง Studio 248 ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการคิดออกแบบอย่างสร้างสรรค์ ด้วยมุมมองที่แตกต่าง ที่ทุกคนสามารถทำได้แม้ว่าจะได้เรียนจบการออกแบบโดย แค่เริ่มจากเรื่องใกล้ตัวที่หลายๆ…

ขอเชิญร่วมสัมมมา และ Workshop ในหัวข้อ DESIGN STORIES PROJECT

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญผู้ประกอบการสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่น สมัครเข้าร่วม DESIGN STORIES PROJECT ประกอบด้วย การสัมมนา (Seminar) การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การให้คำปรึกษาและแนะแนวเชิงลึกรายบริษัท(Consultation and Coaching) เพื่อพัฒนาและเสริมทักษะด้านการสร้างแนวคิด การออกแบบสินค้า และการสร้างเรื่องราวของสินค้า (Storytelling) การสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ดำเนินการโดยทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเข้าร่วมฯ สมัครได้ที่  คลิกที่นี่

60+ PROJECT ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน บูธ 60+ PROJECT ที่งาน Thaifex-World of Food Asia 2018

60+ PROJECT ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน บูธ 60+ PROJECT ที่งาน Thaifex-World of Food Asia 2018 งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับโลก ในวันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561 นี้ที่ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยภายในบูธ 60+ จะมีการจัดนิทรรศการสินค้าอาหารสำหรับผู้สูงอายุจากผู้ประกอบการ 15 รายที่นำสินค้ามาจัดแสดง พร้อมเปิดโต๊ะเจรจาธุรกิจภายในบูธเพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ประกอบการไทยและคู่ค้า แบ่งเป็น วันเจรจาธุรกิจ : ระหว่างวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม –…

Shopping cart