Category: Product Development

สัญญาณอันตราย 5 โรค “ตา” ที่ผู้สูงอายุควรระวัง

ผู้สูงอายุกว่าร้อยละ 70% ที่สายตาไม่ดี การมองเห็นไม่ชัดเจน เกิดภาวะสายตาเลือนราง ปัญหาทั้งหลายเหล่านี้อาจทำให้ตาบอดได้ ถ้าไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่แรก ซึ่งโรคตาที่พบมากในผู้สูงอายุ ได้แก่ 1. ต้อกระจก พบได้บ่อยที่สุดและเป็นทุกคนเมื่อมีอายุมากขึ้น เกิดจากเลนส์แก้วตาขุ่น ทำให้แสงผ่านเข้าไปในตาได้น้อยลง ผู้ป่วยต้อกระจกจะมีตามัวลง เห็นภาพซ้อน ตาสู้แสงไม่ได้อาจเริ่มจากต้องเปลี่ยนแว่นบ่อย ๆ บางคนอาจมองเห็นแสงกระจายในที่สว่างจ้า สามารถชะลอความเสื่อมได้บ้างด้วยการสวมแว่นกันแดดป้องกันรังสี UV 2. ต้อหิน พบได้น้อยกว่าต้อกระจก เกิดจากความดันในลูกตาที่สูงขึ้นจนมีการทำลายประสาทตา ผู้ที่มีบุคคลในครอบครัวเป็นต้อหินก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น จะเริ่มสูญเสียลานสายตา คือ การมองเห็นจำกัดวงแคบลง จากด้านข้างเข้ามาตรง กลางเรื่อย ๆ และสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวร อาจมีต้อหินบางประเภท เช่น…

เจาะลึก “อาวุโส มาร์เก็ตติ้ง” จับตลาดผู้สูงอายุอย่างไรให้อยู่หมัด

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุจะกลายเป็นกลุ่มผู้บริโภคหลักในอนาคตที่นักการตลาดต้องจับตามอง เมื่อเจาะลึกดูประชากรสูงอายุในไทยโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเมื่อปี 2557 มีสัดส่วน 15% และจะเพิ่มเป็น 20% ในปี 2564 และ 28% ในปี 2574 เป็นอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทุกปี ซึ่งคนกลุ่มนี้มีทัศนคติและพฤติกรรมแตกต่างจากคนกลุ่มอื่น จากการสัมภาษณ์เชิงลึกทำให้เราทราบว่า  53% ของผู้สูงอายุออกไปทานข้าวนอกบ้านสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดย 55% เลือกร้านจากรสชาติอาหาร และ 50% มีข้อเสนอแนะให้เมนูมีรูปภาพเพื่อให้อ่านง่าย ส่วนพฤติกรรมการท่องเที่ยวนั้น 73% ชอบท่องเที่ยวแบบกลุ่ม ปีละ 2-3ครั้ง โดย 50%…

อากาศสดชื่น พกพาได้

เพิ่ม Function เพิ่มมูลค่า ‘เจาะตลาดผู้สูงอายุ’

ดอกไม้ธรรมชาติ จากพระอาทิตย์

แรงบันดาลใจจากท้องทะเลไทย ‘สู่งาน Hand Made’

ถุงเท้าแฟชัน ดีไซน์จากเครื่องมือจัดฟัน

คอลเลกชันเสื้อผ้า ที่ผสานความเก่าใหม่อย่างลงตัว

ปัญหาผู้สูงอายุในฮ่องกงและโอกาสของไทย

             Dr. Law Chi-kwong ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม ให้ความเห็นว่าอัตราการขยายตัวของผู้สูงอายุ ในฮ่องกงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันมีประชากรที่เป็นผู้สูงอายุถึงร้อยละ 23 (ประมาณ 1.6 ล้านคน) ซึ่งประมาณ 300,000 คน ในจำนวนนี้(อายุระหว่าง 60-65 ปี) ยังทำงานให้แก่หน่วยงาน/บริษัทต่างๆ เพื่อลด ภาระของรัฐบาลประมาณ 600,000 คนมีที่พักอาศัยเป็นหลักแหล่ง แต่ค่าใช้จ่ายในการดูแลเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ในขณะที่ยังมีผู้สูงอายุอีกจำนวนมากที่ต้องการการช่วยเหลือจากรัฐบาล แม้ว่ารัฐบาลจะมีโครงการที่พักอาศัย ของผู้สูงอายุเพื่อให้มาอยู่ร่วมกัน ในปัจจุบันนั้นรองรับได้ประมาณ 30,000 คน…

สังคมผู้สูงอายุกับโอกาสของผู้ประกอบการไทยในตลาดแรงงานเยอรมนี

ในโลกปัจจุบันพัฒนาการด้านเทคโนโลยรและการแพทย์มีความก้าวหน้าส่งผลให้ประชากรชาวโลกมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีอายุยืนยาวขึ้น แต่ในอีกด้านหนึ่งก็นำมาซึ่งการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) อันเป็นปรากฏการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วและกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนา ยิ่งไปหว่านั้น อุตตราการเกิดที่น้อยลงในประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแล้ว ได้ทำให้ประเทศในกลุ่มดังกล่าว มีประชากรในวัยทำงานลดลง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อแรงงานในะบบเศรษฐกิจภายในประเทศนั้นๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตามหลักเกณฑ์ของสหประชาชาติ (Population Division ของ United Nations-UN) มีประเทศต่างๆที่กำลังเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” (ซึ่งหมายถึงมีประชากรอายุมากกว่า 65 ปี ในสัดส่วน 7% ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ) อาทิ เกาหลีใต้ ไทย อินเดีย และ แม็กซิโก และมีประเทศที่กำลังเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอยุโดยสมบูรณ์” (มีประชากรอายุมากกว่า…

Shopping cart