27 February 2019

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) ในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2562

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) ในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2562

READ MORE
21 February 2019

ขอเชิญท่านสมัครเข้าร่วมโครงการนิทรรศการประชาสัมพันธ์ และคูหาเจรจาการค้าสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) ในงานแสดงสินค้าอาหาร 2562 (THAIFEX- Wold Food Asia 2019)

ขอเชิญท่านสมัครเข้าร่วมโครงการนิทรรศการประชาสัมพันธ์ และคูหาเจรจาการค้าสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) ในงานแสดงสินค้าอาหาร 2562 (THAIFEX- Wold Food Asia 2019)
READ MORE
12 August 2018

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการคณะผู้แทนการค้าสินค้าสำหรับตลาดเฉพาะ (Niche Market) เยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าและธุระกิจเพื่อเจาะตลาดเฉพาะ (Niche Market)

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการคณะผู้แทนการค้าสินค้าสำหรับตลาดเฉพาะ (Niche Market) เยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าและธุระกิจเพื่อเจาะตลาดเฉพาะ (Niche Market)
READ MORE
04 August 2018

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) STYLE เดือนตุลาคม

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) STYLE เดือนตุลาคม
READ MORE
23 July 2018

เชิญชม LIVE Facebook การสัมมนาย้อนหลัง วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม The Oriental Residence ห้อง Oriental Room 2 ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร

เชิญชม LIVE Facebook การสัมมนาย้อนหลัง วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม The Oriental Residence ห้อง Oriental Room 2 ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร
READ MORE
14 June 2018

ขอเชิญร่วมสัมมมา และ Workshop ในหัวข้อ DESIGN STORIES PROJECT

ขอเชิญร่วมสัมมมา และ Workshop ในหัวข้อ DESIGN STORIES PROJECT ในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 17.00 น. และรับคำปรึกษาในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้อง Oriental Room 2, The Oriental Residence ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร
READ MORE
25 May 2018

60+ PROJECT ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน บูธ 60+ PROJECT ที่งาน Thaifex-World of Food Asia 2018

60+ PROJECT ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน บูธ 60+ PROJECT ที่งาน Thaifex-World of Food Asia 2018 งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับโลก ในวันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2561 นี้ที่ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี
READ MORE
20 April 2018

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ และคูหาเจรจาการค้าสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) ในงานแสดงสินค้าอาหาร 2561 (THAIFEX- Wold Food Asia 2018)

สำนักงานส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ ขอเชิญผู้ประกอบการสินค้าอาหาร Anti - Aging และอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ สมัครเข้าร่วมจัดแสดงส่วนนิทรรศการประชาสัมพันธ์ และคูหาเจรจาการค้าสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) ในงานแสดงสินค้าอาหาร 2561 (THAIFEX- Wold Food Asia 2018) ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม- 2 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
READ MORE
10 April 2018

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้สนใจ เดินชมนิทรรศการและเลือกซื้อสินค้าเพื่อผู้สูงอายุในคูหา 60+ ในงาน STYLE APRIL 2018

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้สนใจ เดินชมนิทรรศการและเลือกซื้อสินค้าเพื่อผู้สูงอายุในคูหา 60+ ในงาน STYLE APRIL 2018
READ MORE
26 February 2018

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าสำหรับผู้สูงอายุในงาน STYLE เดือนเมษายน 2561

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการสินค้าสำหรับผู้สูงอายุในกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ และแฟชั่น อาทิ ของตกแต่งบ้าน ของใช้ภายในบ้าน แฟชั่น เครื่องประดับ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว สปาสำหรับผู้สูงอายุ ในโซนนิทรรศการพิเศษ ในงาน STYLE เดือนเมษายน 2561 ระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา
READ MORE
19 February 2018

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการคูหาประชาสัมพันธ์และเจรจาการค้าสินค้าผู้สูงอายุ (60+) ในงานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2018 นครคุณหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

สำนักงานส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล​์ มีแผนจัดกิจกรรมคูหาประขาสัมพันธ์และเจรจาการค้าสินค้าผู้สูงอายุ (60+) ใน งานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2018 นครคุณหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 14 - 20 มิถุนายน 2561
READ MORE