12 August 2018

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการคณะผู้แทนการค้าสินค้าสำหรับตลาดเฉพาะ (Niche Market) เยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าและธุระกิจเพื่อเจาะตลาดเฉพาะ (Niche Market)

      ด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ มีกำหนดดำเนินโครงการคณะผู้แทนการค้าสินค้าสำหรับตลาดเฉพาะ (Niche Market) เยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาซึ่งเป็นหนึ่งในตลาด CLMVT ที่มีศักยภาพ มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และมีความต้องการสินค้าหลากหลายประเภท จึงเป็นช่องทางหนึ่งในการเจาะและขยายตลาด รวมถึงการส่งออกสินค้าสำหรับตลาดเฉพาะให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

      ในการนี้ กรมส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ จึงของเชิญผู้ประกอบการสินค้าสำหรับตลาดเฉพาะ อาทิ สินค้ากลุ่มผู้สูงอายุ เช่น ผลิตภัณฑ์สปา ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เครื่องสำอางชนิดต่างๆ แฟชั่น สินค้ากลุ่มแม่และเด็ก เช่น เสื้อผ้าเด็ก ของเล่นเด็ก บาล์มทากันแมลงกัด ชุดคลุมท้อง สินค้ากลุ่ม OTOP เช่น ของใช้ของตกแต่งบ้าน ของใช้บนดต๊ะอาหาร และสินค้ากลุ่มสัตว์เลี้ยง เช่น ของเล่นและของใช้สำหรับสัตว์เลี้ยง อาหารสัตว์ และสินค้ากลุ่มออกแบบเช่น สถาปนิก นักออกแบบ เป็นต้น  สมัครเข้าร่วมโครงการโดยมีค่าใช้จ่าย 5,000 บาท

      ทั้งนี้ หากสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โปรดกรอกใบสมัคร  คลิกที่นี่  และส่งกลับมาที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ newchannel2.ditp@gmail.com บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2561 หรือจนกว่าจะครบจำนวน


author

สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์

Department of International Trade Promotion