ที่มาของโครงการ 60+

ขณะนี้ โครงสร้างประชากรโลกกำลังก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” เนื่องจากเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่พัฒนามากขึ้นและเด็กเกิดใหม่มีจำนวนน้อยลง ส่งผลให้ประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในทุกประเทศทั่วโลก ในปี 2583 หรืออีกเพียง 26 ปีข้างหน้า สัดส่วนผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 60.4 ซึ่งกล่าวได้ว่าโลกจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aging Society) ประเทศที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุมากในอันดับต้นๆ ของโลก ได้แก่ อิตาลี ญี่ปุ่น กรีซ เยอรมนี และสวิสเซอร์แลนด์ โดยในปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุมากถึงร้อยละ 10.05 และคาดว่าในปี 2568 ประชากรผู้สูงอายุในไทยจะมีมากกว่า 70 ล้านคน และไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ จากแนวโน้มดังกล่าวทำให้หลายประเทศเริ่มคำนึงถึงการพัฒนาสินค้าและระบบต่างๆ เพื่อการรองรับสังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นผู้บริโภคที่มีอำนาจในการจับจ่าย และมองหาสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของตน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเล็งเห็นแนวโน้มการขยายตัวของตลาดดังกล่าว จึงริเริ่มโครงการตลาดสินค้าผู้สูงอายุขึ้น เพื่อพัฒนาช่องทางและโอกาสทางการตลาดใหม่นี้ให้แก่ผู้ผลิตสินค้าและบริการของไทยในตลาดต่างประเทศ โดยโครงการดังกล่าวมีลักษณะเบ็ดเสร็จครบวงจร ตั้งแต่การจัดสัมมนาให้ความรู้ด้านตลาดผู้สูงอายุโดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เช่น อิตาลี ญี่ปุ่น สวีเดน การพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการผู้สูงอายุในตลาดต่างประเทศ และการแนะนำให้เข้าสู่ตลาด ด้วยกิจกรรมการจัดคณะผู้แทนการค้าไปเจรจาการค้าในต่างประเทศ การประชาสัมพันธ์โครงการในงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ฯลฯ

กลุ่มสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่  อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เสื้อผ้า/เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์ความงามเพื่อการชะลอวัย เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน ของใช้เพื่อสุขภาพ ของใช้ที่ช่วยในการเคลื่อนไหว อุปกรณ์ทางการแพทย์ หุ่นยนต์ รถไฟฟ้า เครื่องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือ (เช่น กล้องวงจรปิด) และธุรกิจบริการ อาทิเช่น โรงพยาบาลเฉพาะทาง ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สถาบันเสริมความงามเพื่อการชะลอวัย เป็นต้น

การตลาดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้สูงอายุ

Effective marketing plans start with the assessment of your marketplace, and senior citizens make up a sizeable portion of this demographic. Marketing to seniors involves establishing a relationship, building trust and provideing opportunities for growth, learning and interaction. Seniors are known for developing long-term brand loyalty, so an honest and forthright approach is vital to reaching this important segment of the population.

Use common sense when marketing to the senior demographic. Make sure you recognize the audience for your products and services before investing in a costly marketing strategy.
Honesty and reliability are key factors with seniors. Avoid overly gimmicky marketing approaches with numerous restrictions. While you may lure in seniors initially, you are not likely to keep them as long-term and repeat customers.


Download 60+ Brochure

ประเภทสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ

เครื่องสำอาง<br> และสปา

เครื่องสำอาง และสปา

ผู้สูงอายุให้ความสำคัญกับการดูแลตนเองให้ดูอ่อนกว่าวัย ให้ความสนใจเครื่องสำอางชะลอวัย โดยเฉพาะการยกกระชับ ลดรอยกระ การบำรุงดูแลหน้า คอและมือ นอกจากนี้ สินค้าออร์แกนิก สมุนไพร และสินค้าสปาอโรมา กำลังได้รับความสนใจจากผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้บริโภคมั่นใจว่าเป็นธรรมชาติ ปลอดภัยกว่าการใช้สารเคมี การประยุกต์ภูมิปัญญาไทยโดยนำสมุนไพรท้องถิ่นมาผนวกกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยนับเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการขยายตลาดของผู้ประกอบการไทย

รายการสินค้าทั้งหมด+
สินค้านวัตกรรม

สินค้านวัตกรรม

สินค้านวัตกรรม

รายการสินค้าทั้งหมด+
วัสดุก่อสร้าง

วัสดุก่อสร้าง

บ้านถือเป็นสถานที่ที่ผู้สูงอายุมักใช้เวลามากที่สุด จึงควรตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยในการใช้ชีวิตภายในบ้าน วัสดุก่อสร้าง อาทิ กระเบื้อง สุขภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ดีควรออกแบบให้สอดคล้องกับสรีระและรูปแบบการใช้ชีวิต เช่น ก๊อกน้ำ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เลือกแบบปัดไปด้านข้างมากกว่าแบบหมุนหรือกด อ่างล้างหน้าในลักษณะโค้งเว้า หรือการปูพื้นคอนกรีตเป็นทางลาดเพื่อให้รถเข็นสามารถเข้าถึงได้ แผ่นยางกันลื่นในห้องน้ำลูกบิดประตู เลือกแบบมีร่องมากที่สุดเพราะไม่ลื่นจับถนัดมือ ส่วนกลอนประตูมักเลือกแบบที่มีกลไกใน การล็อกที่ค่อนข้างซับซ้อนเพราะคนวัยนี้มักกังวลถึงความไม่ปลอดภัยมากกว่าวัยอื่น

รายการสินค้าทั้งหมด+
สินค้าแฟชั่นเสื้อผ้า

สินค้าแฟชั่นเสื้อผ้า

สำหรับผู้สูงอายุควรมีการออกแบบที่คำนึงถึงสรีระของผู้สูงอายุ สวมใส่ง่าย ให้ความรู้สึกสบาย ใช้เส้นใยธรรมชาติ หรือผ้าที่มีคุณลักษณะพิเศษ เช่น ป้องกันเชื้อแบคทีเรีย เนื่องจากผู้สูงอายุบางรายมีปัญหาเรื่องการขับถ่าย ผ้าป้องกันเชื้อแบคทีเรียจะช่วยลดการเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ ส่วนเครื่องประดับ กระเป๋า และรองเท้า ควรออกแบบให้มีน้ำหนักเบา ง่ายต่อการดูแลรักษา และทำให้ผู้ใช้ดูอ่อนกว่าวัย

รายการสินค้าทั้งหมด+
อาหาร<br> และเครื่องดื่ม

อาหาร และเครื่องดื่ม

ผู้สูงอายุเน้นอาหารที่รักษาและบำรุงสุขภาพ มีความสมดุลของคุณค่าทางโภชนาการและสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย จัดเตรียมง่ายในลักษณะอาหารสำเร็จรูปในบรรจุภัณฑ์ที่มีปริมาณพอเหมาะสำหรับผู้สูงอายุสามารถรับประทานในหนึ่งมื้อ มีลักษณะเคี้ยวและกลืนง่ายสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องฟัน นอกจากนี้ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มที่มาจากธรรมชาติและดีต่อสุขภาพเป็นกลุ่มที่ได้รับความนิยมสูง และกลุ่มที่มีแนวโน้มเติบโตมาก คือ วิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

รายการสินค้าทั้งหมด+
สินค้าเฟอร์นิเจอร์และของใช้ภายในบ้าน

สินค้าเฟอร์นิเจอร์และของใช้ภายในบ้าน

การออกแบบสินค้าควรมุ่งตอบสนองต่อสรีระที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้สูงอายุ อาทิ เตียงนอนที่สามารถปรับระดับได้และไม่สูงเกินไป ที่นอนยางพาราที่มีความแข็งตัว เก้าอี้ไม้ที่มีพนักพิง หรือออกแบบให้มีที่จับด้านข้าง เพื่อช่วยพยุงน้ำหนักระหว่างการนั่งและการลุกยืน หมอนเพื่อผู้สูงอายุ แก้วดื่มน้ำที่มีที่จับกันลื่น เป็นต้น

รายการสินค้าทั้งหมด+
อุปกรณ์ทางการแพทย์

อุปกรณ์ทางการแพทย์

สินค้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกด้านการเคลื่อนไหวให้แก่ผู้สูงอายุ อาทิ ไม้เท้า รถเข็น รถไฟฟ้า หุ่นยนต์ รีโมทคอนโทรลในการควบคุมสิ่งต่างๆ ภายในบ้าน เพื่อลดการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยตนเอง เน้นการออกแบบโดยใช้เทคโนโลยี ควบคุมการใช้งานได้โดยง่าย และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ยังมีสินค้าอื่นๆ รวมถึงเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ช่วยให้คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุดีขึ้น อาทิ เก้าอี้นวดไฟฟ้า เกมส์ลับสมอง ยาหม่อง ยาดม ผ้าพัน

รายการสินค้าทั้งหมด+
บริการ<br> สำหรับผู้สูงอายุ

บริการ สำหรับผู้สูงอายุ

การบริการกลุ่มลูกค้าผู้สูงวัย นอกเหนือจากธุรกิจโรงพยาบาลและบ้านพักผู้สูงอายุที่มีแพร่หลายในปัจจุบันแล้ว โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบเฉพาะเพื่อผู้สูงอายุในรูปแบบห้องชุด หรือ บ้านพักรีสอร์ต เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและมีคู่แข่งขันในตลาดน้อย นอกจากนี้ การท่องเที่ยวเพื่อผู้สูงอายุ ยังเป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตได้อีกมาก เนื่องจากผู้สูงอายุมีเวลาว่างมากและมีกำลังซื้อสูง มักนิยมพักผ่อนในโรงแรมชั้นดี และใช้เวลาในสถานที่เดียวเป็นระยะเวลาช่วงหนึ่ง มากกว่าการตระเวนท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆ เหมือนในวัยหนุ่มสาว

รายการสินค้าทั้งหมด+