ที่อยู่

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร: +66 2 507 8245
โทรสาร: +66 2 547 4292

อีเมล์: newchannel.ditp@gmail.com
เว็บไซต์: 60plusthailand.com,www.ditp.go.th

MAP

View Full Image
View On Google Maps

CONTACT FORM

* Please fill all input form