ที่อยู่

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

44/100 ถนนนนทบุรี1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร: +66 2 507 8409 , +66 2 507 8390 , +66 2 507 8245
โทรสาร: +66 2 547 4283

อีเมล์: newchannel.ditp@gmail.com
เว็บไซต์: 60plusthailand.com,www.ditp.go.th

MAP

View Full Image
View On Google Maps

CONTACT FORM

* Please fill all input form