Advance Search

50Plus Holiday

ฟิฟตี้พลัสฮอลิเดย์ จำกัด

ฟิฟตี้พลัสฮอลิเดย์ บริการทัวร์รูปแบบพิเศษสำหรับผู้สูงอายุและครอบครัว ด้วยโปรแกรมสบายๆ ไม่เร่งรีบ โดยมีจุดเด่นของทัวร์ดังนี้ 1. เดินทางด้วยรถทัวร์ชั้นพิเศษมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้รถเข็น (มีไฮโดรลิคสำหรับยกรถเข็น) 2. เน้นอาหารเพื่อสุขภาพ 3. ทัวร์คณะเล็กไม่เกิน 20 ท่าน 4. ออกเดินทางพร้อม มัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทาง 2 ท่าน ดูแลเป็นพิเศษตลอดทริปการเดินทาง 5. คุ้มครองท่านด้วย ระกันสุขภาพและอุบิตืเหตุ ระดับสูงสุด ตลอดการท่องเที่ยว นอกจากนี้เรายังมีบริการจัดทัวรที่มีลักษณะพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นการเดิทางเป็นคณะส่วนตัว สำหรับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ หรือ การเดินทางท่องเที่ยวผนวกการรักษาทางการแพทย์ และบริการอื่นๆอีกมากมาย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม