Walker Cart

Siam Nissin

เครื่องช่วยพยุงตัว ที่สามารถพับเก็บได้ซึ่งมีน้ำหนักเบา และล้อที่ช่วยในการเคลื่อนที่ รวมถึงตะกร้าขนาดเล็ก เหมาะสำหรับผู้สูงอายุสำหรับการช้อปปิ้ง

T: 66 2454 1340
E: siamnissin@hotmail.com
W: www.siamnissin.com
Thaitrade: