ที่ใส่บัตร

มาฆะ ดีไซน์

ไว้ใส่บัตรรถไฟฟ้า หรือบัตรประจำตัว เพื่อให้ง่าย และสะดวกต่อการใช้งาน

TEL: 0897761611
FAX:
E-MAIL: maka4u@outlook.com
WEB SITE: www.facebook.com/maka4u
THAITRADE:


ติดต่อผู้ผลิต


Company
มาฆะ ดีไซน์
Designer
สุชฎา คล่องนักรบ
สินค้าแฟชั่นเสื้อผ้า

CONTACT SUPPLIER FORM


* Please fill all input form