DRIED FLOWER

A Gift From Nature

ช่อดอกไม้ สีอบอุ่น ที่ทำจากหญ้า ใบไม้ และถั่ว เหมาะสำหรับตกแต่งบ้านหรือมอบให้ในโอกาสต่างๆ นอกจากนี้ยังมีกลิ่นหอม

TEL: 66(2)536-2886 , 66(2)536-3880
FAX: 66(2)536-2215
E-MAIL: info@thailanddriedflower.com
WEB SITE: http://www.thailanddriedflower.com
THAITRADE: http://www.thaitrade.com/supplier/a_gift_from_nature_co__ltd/home


ติดต่อผู้ผลิต


Company
A Gift From Nature co.,ltd.
สินค้าเฟอร์นิเจอร์และของใช้ภายในบ้าน

CONTACT SUPPLIER FORM


* Please fill all input form