10 เมษายน 2561

' สวีเดน ' ใช้เงินสดลดลง กระทบผู้สูงวัย-คนไร้อินเทอร์เน็ต

การสร้างสังคมไร้เงินสด กำลังทำให้อัตราการใช้เงินสดในสวีเดนลดลงอย่างมากจนอาจเข้าขั้นวิกฤต ขณะที่กำลังสร้างผลกระทบต่อกลุ่มคนที่เข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีต่างๆ ให้ขาดความสะดวกซื้อของหรือรับบริการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
19 มีนาคม 2561

อิสราเอลพัฒนาหุ่นยนต์แก้เหงาให้ผู้สูงอายุ

ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ช่วยดูแลผู้สูงอายุถือเป็นหนึ่งใน อุตสาหกรรมที่มีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูงทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศญี่ปุ่น อุตสาหกรรมซึ่งใช้ องค์ความรู้และประสบการณ์ในด้านหุ่นยนต์กาลังสร้างความพยายามที่จะช่วยแก้ปัญหาความท้าทาย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
13 มีนาคม 2561

จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้นในอิตาลี ขณะที่อัตราการเกิดต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์

จากรายงานอัตราประชากรในอิตาลีของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (Istat) แสดงให้เห็นว่า ชาวอิตาเลียนอายุ ยืนขึ้นเรื่อยๆ โดยในปี ๒๕๖๐ อายุเฉลี่ยของชาวอิตาเลียนอยู่ที่ ๔๕ ปี และอัตราการเกิดต่ำที่สุดในประวัติการณ์ อยู่ที่ ๔๖๔,๐๐๐ ราย ลดลง ๒% จากปีก่อนหน้า ซึ่งอัตราอยู่ที่ ๔๗๓,๐๐๐ ราย นับว่าลดลงติดต่อกันกันเป็นปีที่ ๙ นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๑
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
31 มกราคม 2561

เครื่องสำอางสำหรับผู้สูงอายุ หยิบจับง่าย ใช้งานง่าย ถูกใจวัยอาวุโส

เครื่องสำอางญี่ปุ่นแบรนด์ FANCL ได้มีการสำรวจตลาดก่อนที่จะทำการเปิดตัวสินค้าใหม่ในกลุ่มเครื่องสำอาง สินค้าที่ว่านั้นมีชื่อว่า Beauty BOUQUET เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับผู้บริโภคอายุตั้งแต่60 ปีขึ้นไป ที่มีปัญหาทางด้านผิวและไลฟสไตล์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
31 มกราคม 2561

ความท้าทายในการปรับเปลี่ยนนโยบายตามการเติบโตของสังคมผู้สูงอายุของชาวเกาหลีใต้

เนื่องด้วยผลกระทบของจำนวนประชากรวัยทำงานที่ลดลง สะท้อนถึงแนวโน้มเงินเฟ้อในระยะยาว ภาวะเงินเฟ้อจะลดลงมาที่ช่วง 1% ภายในระยะเวลา 30-40 ปี คาดว่าจะส่งผลกระทบทำให้ค่าใช้จ่ายรัฐมีมากขึ้น รัฐจะมีรายได้จากการเก็บภาษีน้อยลง ส่งผลกระทบต่อตลาดการเงิน การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บ้าน ที่พักอาศัย และตลาดแรงงาน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
31 มกราคม 2561

แนวโน้มพฤติกรรมการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ของกลุ่มผู้สูงอายุชาวจีน

ปัจจุบันผู้สูงอายุชาวจีนนิยมสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ เป็นอย่างมาก แนวโน้มพฤติกรรมในการจับจ่ายซื้อของเพื่อบริโภค
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
31 มกราคม 2561

ปัญหาผู้สูงอายุในฮ่องกงและโอกาสของไทย

ในขณะที่ยังมีผู้สูงอายุอีกจำนวนมากที่ต้องการการช่วยเหลือจากรัฐบาล แม้ว่ารัฐบาลจะมีโครงการที่พักอาศัย ของผู้สูงอายุเพื่อให้มาอยู่ร่วมกัน ในปัจจุบันนั้นรองรับได้ประมาณ 30,000 คน ก็ยังไม่เพียงพอ จึงขอให้องค์กร ทางภาคเอกชนให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหาด้วย ซึ่งน่าจะเป็นทางแก้ไขได้วิธีหนึ่ง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
31 มกราคม 2561

ผู้สูงอายุชาวเช็กนิยมปลูกต้นกัญชา

ผู้สูงอายุชาวเช็กนิยมปลูกต้นกัญชาเพื่อใช้ในการบำบัด เรื่องสุขภาพ โดยการใช้กัญชาในการบำบัดโรคได้รับอนุญาตจาก รัฐบาลตั้งแต่ปี 2013 สาเหตุที่มีการปลูกแพร่หลาย เนื่องจากยา รักษาโรคที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมนั้นมีราคาค่อนข้างสูง จากผลการศึกษาเมื่อไม่นานมานี้ พบว่าประชากรชาว เช็กกว่า 8000,000 ราย ใช้กัญชาเพื่อรักษาโรค
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
31 มกราคม 2561

“กลุ่มผู้สูงอายุ” ผู้บริโภคกลุ่มใหม่บน Internet Plus

ผู้สูงอายุในจีนเกิดความคุ้นชินในการใช้ Internet plus ในการอุปโภคบริโภคชีวิตประจำวัน ปัจจุบัน Alipay มีบัญชีผู้ใช้งานที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไปแล้วกว่า 10 ล้านคน ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาบทบาทของกลุ่มผู้สูงอายุ ใน Internet plus นั้นเป็นเพียงผู้สังเกตการใช้งาน แต่ด้วยการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างไม่หยุดยั้งของจีน ส่งผลให้ผู้สูงอายุในจีนเริ่มเข้ามามีบทบาทในการใช้งานดังกล่าวมากขึ้น
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
16 มกราคม 2561

เอกสารประกอบการสัมมนาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาในหัวข้อการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม