21 กุมภาพันธ์ 2562

ขอเชิญท่านสมัครเข้าร่วมโครงการนิทรรศการประชาสัมพันธ์ และคูหาเจรจาการค้าสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) ในงานแสดงสินค้าอาหาร 2562 (THAIFEX- Wold Food Asia 2019)

ด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ มีแผนจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ และคูหาเจรจาการค้าสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) ในงานแสดงสินค้าอาหาร2562 (THAIFEX- Wold Food Asia 2019) ระหว่างวันที่ 28พฤษภาคม - 1มิถุนายน 2562ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า และสร้างช่องทางตลาดและโอกาสทางการค้าใหม่ๆให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าอาหารของไทย

     ในการนี้สำนัก ฯ ขอเชิญผู้ประกอบการสินค้าอาหาร Anti - Aging  และอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ สมัครเข้าร่วมจัดแสดงส่วนนิทรรศการดังกล่าวในลักษณะโต๊ะเจรจาการค้า โดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมนิทรรศการ จำนวน 5,000บาท 

หากสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โปรดกรอกใบสมัคร คลิกที่นี่ และส่งกลับมาที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์newchannel2.ditp@gmail.com บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 

ทั้งนี้สามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ นางสาวรัศมิ์ลภัส สิริภูวนานนท์ โทรศัพท์ 0 2507 8245 โดยภายในวันและเวลาราชการ


author

สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์

กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ