18 มิถุนายน 2558

รายงานการเยี่ยมพบศูนย์บ้านพักคนชรา Peder Lykke Center

โดย สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน

สคร. ณ กรุงโคเปนเฮเกนได้นำคณะผู้แทนการค้าจากประเทศไทย บริษัท Sikhara Corporation ผู้ดำเนินธุรกิจโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อผู้สูงอายุ เดินทางเข้าพบ Ms. Metter Olsen ตำแหน่ง Center Manager และ Ms. Line Marie Schou Jeppesen ตำแหน่ง Consultant and Project Coordinator ณ ศูนย์บ้านพักคนชรา Peder Lykke Center ณ กรุงโคเปนเฮเกน โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์กับศูนย์บ้านพักคนชราในเดนมาร์ก แลกเปลี่ยนและรับฟังข้อมูลตลาดสินค้า และบริการเพื่อผู้สูงวัย โดยสรุปสาระการหารือได้ดังนี้

1.      รายละเอียดองค์กร

ศูนย์บ้านพักคนชรา Peder Lykke Center ก่อตั้งเมื่อประมาณปี 1960 ตั้งอยู่ที่กรุงโคเปนเฮเกน เดนมาร์ก ที่อยู่ Peder Lykkes Vej 63-65, 2300 København S เวปไซต์ www.pederlykkecentret.dk   อีเมล์ ak6e@suf.kk.dk โทรศัพท์ +45 3234 4387 ปัจจุบันเป็นศูนย์บ้านพักคนชราครบวงจรแห่งแรก และแห่งเดียวในกรุงโคเปนเฮเกน (Diversity retirement home center) โดยได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลเดนมาร์ก (Copenhagen City’s Health Care Management: København Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning) ในการสนับสนุนการก่อตั้ง และการช่วยเหลือทางด้านการเงิน

ศูนย์บ้านพักคนชราแห่งนี้มีทั้งหมด 152 ห้อง แบ่งเป็นห้องเดี่ยว 148 ห้อง (ขนาด 12 - 14 ตร.ม.) และห้องคู่จำนวน 4 ห้อง รองรับคนชราได้ประมาณ 160 คน โดยผู้ที่ต้องการเข้าอยู่อาศัยสามารถแจ้งความจำนงได้ที่ศูนย์โดยตรง แต่เนื่องด้วยจำนวนห้องที่จำกัด จึงมีความจำเป็นต้องอยู่ใน waiting list (ระยะเวลาคอยอยู่ที่ประมาณ 4 – 6 เดือน) โดยทางการเดนมาร์กจะส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสภาพร่างกายคนชราว่ามีความจำเป็นในการเข้าอยู่เพียงใด จากผลการวินิจฉัยของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ที่มีความจำเป็นมากจะได้รับอนุญาตให้เข้าพักได้ก่อน ทั้งนี้ ผู้เข้าพักอาศัยส่วนมากจะมีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป อย่างไรก็ดี ไม่มีการกำหนดเกณฑ์อายุขั้นต่ำในการเข้าพักใดๆ

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการนี้มีครบครัน เช่น คาเฟ่ ห้องสมุด ห้องออกกำลังกาย คลินิก ร้านทำฟัน ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสันทนาการ สวนหย่อม ร้านค้าของชำ ร้านเสริมสวย ร้านขายของมือสอง เป็นต้น ภายในโครงการ มีกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุมากมาย เช่น ห้องเรียนภาษาต่างประเทศ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนทำกับข้าว วาดรูปและศิลปะ ชมรมถ่ายรูป กิจกรรมโต้วาที วงประสานเสียง โยคะ ว่ายน้ำ การเล่นเกมส์ และกีฬาร่วมกัน เป็นต้น

ผู้เข้าอยู่อาศัยจะมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นประมาณคนละ 3,000 โครนเดนมาร์ก/เดือน สำหรับการเช่าห้องเดี่ยว และจะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมหากต้องการ เช่น อาหาร บริการซักผ้า ทำความสะอาด กิจกรรมสันทนาการ และการช่วยเหลืออื่นๆ เป็นต้น ปัจจุบันมีพนักงานและเจ้าหน้าที่ประมาณ 210 คน ทั้งพนักงานประจำ พาร์ททาม อาสาสมัคร นักเรียน นักศึกษา แพทย์ และพยาบาล โดยพยาบาล 1 คน จะดูแลคนชรา 5 – 7 คน โดยประมาณ ทั้งนี้ ศูนย์ฯ เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วันทำการ และจะจัดให้มีคณะแพทย์ และพยาบาลให้บริการทั้งช่วงกลางวัน และกลางคืน โดยผู้ที่จะเข้ามาทำงาน ณ ศูนย์แห่งนี้จะต้องได้รับใบรับรองการศึกษา (Education & training) ว่ามีคุณสมบัติการดูแลคนชราได้จริง

อาหารที่จัดบริการจัดทำขึ้นภายในศูนย์ เช่น อาหารเกษตรอินทรีย์ ขนมปัง เค้กและของหวานต่างๆ สามารถชำระได้ทั้งบัตรเครดิต และเงินสด

โดยเฉลี่ยแล้วพบว่า ผู้เข้าพักจะใช้เวลาอยู่อาศัย ณ ศูนย์ฯ นี้ประมาณ 1 – 2 ปี/คน สามารถเข้า-ออกศูนย์ได้อย่างเสรีเสมือนกับบ้านของตน เช่น การออกไปทำกิจกรรมข้างนอกกับเพื่อน ครอบครัว และญาติสนิท หรือท่องเที่ยว

2.      ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ

2.1 จุดประสงค์ของการเข้าเยี่ยมพบคณะผู้บริหารศูนย์บ้านพักคนชรา Peder Lykke Center คือ การพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการตลาด ความต้องการสินค้าและบริการของคนชรา และลักษณะกิจการศูนย์บ้านพักคนชราในเดนมาร์ก พบว่า ผู้สูงวัยเดนมาร์กได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินจากรัฐบาล คนชราจะได้รับเงินจากทางรัฐบาลเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนในวัยเกษียณ อีกทั้งศูนย์บ้านพักคนชรายังได้รับการสนับสนุนในการก่อตั้ง และดำเนินกิจการจากทางรัฐบาล (City of Copenhagen) โดยได้รับเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลตลอดการดำเนินงาน ทำให้ค่าใช้จ่ายของคนชราที่ต้องการเข้าพักอยู่ในระดับต่ำ หากไม่มีเงินสนับสนุนจากทางรัฐบาล อาจมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก เนื่องจากเป็นการลงทุนสูง ทั้งด้านบุคลาการที่มีจำนวนมาก และต้องมีความรู้ และทักษะที่พร้อมในการเข้าช่วยเหลือคนชราตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน รวมทั้งอุปกรณ์ และเครื่องใช้ต่างๆ ทั้งโครงการ รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ การทำธุรกิจนี้จึงถือว่าเป็นการลงทุนระยะยาว

2.2 สินค้าสำหรับผู้สูงอายุที่มีโอกาสการทำตลาดในเดนมาร์ก เช่น ของใช้ในชีวิตประจำวัน (เสื้อผ้า รองเท้า ชุดชั้นใน ฯลฯ) ของใช้บนโต๊ะอาหาร และครัวเรือน สินค้าช่วยเหลือผู้สูงอายุ (เช่น เครื่องช่วยใส่ถุงเท้า/รองเท้า ช้อน ส้อม มีดที่มีด้ามจับพิเศษสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการรับประทานอาหาร แว่นขยายที่ติดกับโต๊ะ/คอมพิวเตอร์) เกมส์ และของเล่นต่างๆ อุปกรณ์การกีฬา เป็นต้น รายละเอียดเพิ่มเติมของศูนย์ฯ สามารถดูได้จากเวปไซต์ www.pederlykkecentret.dk หรือเวปไซต์สำนักงานฯ http://thaicom.dk/th/market-information/


ขอบคุณ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน

มิถุนายน 2558


author

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ณ กรุงโคเปนเฮเกน

กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ