11 ตุลาคม 2561

เมื่อเราอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง อยากทำต้องได้ทำauthor

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ณ นครซิดนีย์ (ออสเตรเลีย)

กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ