20 เมษายน 2561

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ และคูหาเจรจาการค้าสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) ในงานแสดงสินค้าอาหาร 2561 (THAIFEX- Wold Food Asia 2018)

สำนักงานส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ ขอเชิญผู้ประกอบการสินค้าอาหาร Anti - Aging และอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ สมัครเข้าร่วมจัดแสดงส่วนนิทรรศการประชาสัมพันธ์ และคูหาเจรจาการค้าสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) ในงานแสดงสินค้าอาหาร 2561 (THAIFEX- Wold Food Asia 2018) ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม- 2 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
10 เมษายน 2561

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้สนใจ เดินชมนิทรรศการและเลือกซื้อสินค้าเพื่อผู้สูงอายุในคูหา 60+ ในงาน STYLE APRIL 2018

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้สนใจ เดินชมนิทรรศการและเลือกซื้อสินค้าเพื่อผู้สูงอายุในคูหา 60+ ในงาน STYLE APRIL 2018
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
26 กุมภาพันธ์ 2561

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าสำหรับผู้สูงอายุในงาน STYLE เดือนเมษายน 2561

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการสินค้าสำหรับผู้สูงอายุในกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ และแฟชั่น อาทิ ของตกแต่งบ้าน ของใช้ภายในบ้าน แฟชั่น เครื่องประดับ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว สปาสำหรับผู้สูงอายุ ในโซนนิทรรศการพิเศษ ในงาน STYLE เดือนเมษายน 2561 ระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
19 กุมภาพันธ์ 2561

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการคูหาประชาสัมพันธ์และเจรจาการค้าสินค้าผู้สูงอายุ (60+) ในงานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2018 นครคุณหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

สำนักงานส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล​์ มีแผนจัดกิจกรรมคูหาประขาสัมพันธ์และเจรจาการค้าสินค้าผู้สูงอายุ (60+) ใน งานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2018 นครคุณหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 14 - 20 มิถุนายน 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
24 ธันวาคม 2560

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุปีที่ 5 (60+)

สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ มีกำหนดจัดโครงการพัฒนาตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ ปีที่ 5 (60+)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
24 ธันวาคม 2560

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนาและการประชุม เรื่อง กลุ่มตลาดเฉพาะ (Niche Market) ช่องทางตลาดใหม่ของสินค้าไทยสู่สากล

สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์มีกำหนดจัดโครงการพัฒนาสินค้า (Niche Market) ซึ่งมีกลุ่มสินค้าสำคัญได้แก่ สินค้าสำหรับผู้สูงอายุ สินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง สินค้าสำหรับแม่และเด็ก และสินค้าสำหรับตกแต่งและใช้ภายในโรงแรม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
12 สิงหาคม 2560

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าและบริการผู้สูงอายุของไทย

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าและบริการผู้สูงอายุของไทยดยจัดกิจกรรมแสดงสินค้าและบริการของไทยในรูปแบบ Mini exhibition ร่วมกับศูนย์บริการผู้สูงอายุ Happy Care Home ระหว่างวันที่ 15 - 17 กันยายน ณ นครคุณหมิง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
03 กรกฎาคม 2560

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมแสดงสินค้าในงาน Thailand Innovation and Design Expo 2017( T.I.D.E )

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมคูหานิทรรศการสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ และสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงในงาน Thailand Innovation and Design Expo 2017( T.I.D.E )
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
29 พฤษภาคม 2560

60+ Project Exhibition At Thaifex - World Of Food Asia 2017

ขอเชิญชมนิทรรศการสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ 60+ ในงานแสดงสินค้า Thaifex 2017 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
11 เมษายน 2560

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการจัดนิทรรศการในงานแสดงสินค้า Diet & Beauty Fair Asia

ขอเชิญผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าอาหาร Anti- Aging เครื่องสำอาง/สปาเข้าร่วมสมัครเข้าโครงการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์สินค้าในงานแสดงสินค้า DIET & BEAUTY FAIR ASIA ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2560 ณ Tokyo Big Sight - Tokyo International Exhibition Center กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
11 เมษายน 2560

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์สินค้าในงานแสดงสินค้า Thaifex 2017

ขอเชิญผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าอาหาร Anti- Aging และอาหารสุขภาพเพื่อผู้สูงวัย เข้าร่วมสมัครเข้าโครงการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์สินค้าในงานแสดงสินค้า THAIFEX 2017 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม