14 มิถุนายน 2561

ขอเชิญร่วมสัมมมา และ Workshop ในหัวข้อ DESIGN STORIES PROJECT

      กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญผู้ประกอบการสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่น สมัครเข้าร่วม DESIGN STORIES PROJECT ประกอบด้วย การสัมมนา (Seminar) การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การให้คำปรึกษาและแนะแนวเชิงลึกรายบริษัท(Consultation and Coaching) เพื่อพัฒนาและเสริมทักษะด้านการสร้างแนวคิด การออกแบบสินค้า และการสร้างเรื่องราวของสินค้า (Storytelling) การสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ดำเนินการโดยทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเข้าร่วมฯ

สมัครได้ที่  คลิกที่นี่


author

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ณ นครซิดนีย์ (ออสเตรเลีย)

กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ