20 เมษายน 2561

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ และคูหาเจรจาการค้าสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) ในงานแสดงสินค้าอาหาร 2561 (THAIFEX- Wold Food Asia 2018)

      ด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ มีแผนจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ และคูหาเจรจาการค้าสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) ในงานแสดงสินค้าอาหาร 2561 (THAIFEX- Wold Food Asia 2018) ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม- 2 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า และสร้างช่องทางตลาดและโอกาสทางการค้าใหม่ๆให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าอาหารไทย

      ในการนี้สำนัก ฯ ขอเชิญผู้ประกอบการสินค้าอาหาร Anti - Aging  และอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ สมัครเข้าร่วมจัดแสดงส่วนนิทรรศการดังกล่าวในลักษณะโต๊ะเจรจาการค้า โดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมนิทรรศการ จำนวน 5,000 บาท รายละเอียดกิจกรรมดังกล่าว 

ดาวน์โหลดใบสมัครคลิกที่นี่ พร้อมส่งข้อมูลบริษัทมาที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ newchanel2.ditp@gmail.com ภายในวันจันทร์ที่ 30  เมษายน 2561 
ทั้งนี้สามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ นางสาวรัศมิ์ลภัส สิริภูวนานนท์ โทรศัพท์ 0 2507 8245 โดยภายในวันและเวลาราชการ
author

สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์

กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ