26 กุมภาพันธ์ 2561

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าสำหรับผู้สูงอายุในงาน STYLE เดือนเมษายน 2561

 โดยกลุ่มงานมีกำหนดดำเนินโครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ 60+ในโซนนิทรรศการพิเศษ ในงาน STYLE เดือนเมษายน 2561 ระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าตลาดเฉพาะ (Niche Market) ที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นในตลาดโลก

      ในการนี้ สลต. จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการสินค้าสำหรับผู้สูงอายุในกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ และแฟชั่น อาทิ ของตกแต่งบ้าน ของใช้ภายในบ้าน แฟชั่น เครื่องประดับ
เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว สปาสำหรับผู้สูงอายุ สมัครเข้าร่วมโครงการโดยมีค่าใช้จ่ายรายละ 5,000 บาท ทั้งนี้ หากท่านสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
กรอกใบสมัครได้ที่ ดาวน์โหลดใบสมัคร

และส่งกลับมาที่อีเมล newchannel2@ditp.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2561 หรือจนกว่าจะครบจำนวนหากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อคุณรัศมิ์ลภัส 02-5078245


author

สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์

กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ