24 ธันวาคม 2560

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนาและการประชุม เรื่อง กลุ่มตลาดเฉพาะ (Niche Market) ช่องทางตลาดใหม่ของสินค้าไทยสู่สากล

สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการกลุ่มสินค้า สินค้าสำหรับผู้สูงอายุ สินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง และสินค้าสำหรับแม่และเด็ก และสินค้าสำหรับตกแต่งและใช้ภายในโรงแรมสมัครเข้าร่วมฟังสัมมนาและการประชุม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

หากสนในสมัครเข้าร่วมฟังสัมมนาและการประชุม กรุณากรอกใบสมัครเพื่อสำรองที่นั่งตามลิงค์ https://goo.gl/tAKNNh ภายในวันพุธที่ 30 มกราคม 2561 และหากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อ คุณ ธนพร โทร 02 507 8365  และ คุณรัศมิ์ลภัส โทร 02 507 8245


รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่


author

สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์

กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ