27 กุมภาพันธ์ 2562

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) ในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2562

ด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ มีกำหนดดำเนินโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) ในงาน STYLE Bangkok เดือนเมษายน 2562 ระหว่างวันที่ 17-21 เมษายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสินค้าผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มตลาดเฉพาะ (Niche Market) ที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นในตลาดโลก ได้มีช่องทางการค้าใหม่ๆในเวทีงานระดับนานาชาติ พร้อมทั้งศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและความต้องการของผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ ผ่านการเจรจาการค้าและการจำหน่ายสินค้าภายในงาน            

ในการนี้ สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการสินค้าสำหรับผู้สูงอายุในกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ และแฟชั่น อาทิ ของตกแต่งบ้าน ของใช้ภายในบ้าน แฟชั่น เครื่องประดับ เครื่องสำอางค์ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว สปาสำหรับผู้สูงอายุ สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยมีค่าใช้จ่ายรายละ 5,000 บาท 

หากสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โปรดกรอกใบสมัคร คลิกที่นี่ และส่งกลับมาที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ newchannel2.ditp@gmail.com บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 หรือจนกว่าจะครบจำนวน

ทั้งนี้สามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ นางสาวรัศมิ์ลภัส สิริภูวนานนท์ โทรศัพท์ 0 2507 8245 โดยภายในวันและเวลาราชการ


author

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ณ นครซิดนีย์ (ออสเตรเลีย)

กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ