04 สิงหาคม 2561

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) STYLE เดือนตุลาคม

            ด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ มีกำหนดดำเนินโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) STYLE เดือนตุลาคม 2561 ระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคม 2561 ณ อาคาร 105 ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค บางนา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสินค้าผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มตลาดเฉพาะ (Niche Market) ที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นในตลาดโลก ได้มีช่องทางการค้าใหม่ๆในเวลทีงานระดับนานาชาติ พร้อมทั้งศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและความต้องการของผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ ผ่านการเจรจาการค้าและการจำหน่ายสินค้าภายในงาน           
            ในการนี้ สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการสินค้าสำหรับผู้สูงอายุในกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ และแฟชั่น อาทิ ของตกแต่งบ้าน ของใช้ภสยในบ้าน แฟชั่น เครื่องประดับ เครื่องสำอางค์ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว สปาสำหรับผู้สูงอายุ สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยมีค่าใช้จ่ายรายละ 5,000 บาท 

             ทั้งนี้ หากท่านสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โปรดกรอกใบสมัคร คลิกที่นี่ และส่งกลับมาที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ newchannel2.ditp@gmail.com  บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2561 หรือจนกว่าจะครบจำนวน


author

สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์

กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ