19 กุมภาพันธ์ 2561

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการคูหาประชาสัมพันธ์และเจรจาการค้าสินค้าผู้สูงอายุ (60+) ในงานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2018 นครคุณหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

                สำนักงานส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล​์ มีแผนจัดกิจกรรมคูหาประขาสัมพันธ์และเจรจาการค้าสินค้าผู้สูงอายุ (60+) ในงานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2018 นครคุณหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 14 - 20 มิถุนายน 2561 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยสินค้าผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าตลาดเฉพาะ ( Niche  Market) ได้ขยายการส่งออกไปยังตลาดจีน ซึ่งเป็นตลาดศักยภาพ พร้อมทั้งศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคและความต้องการของตลาด ผ่านการจัดสินค้าการทดลองจำหน่ายสินค้าตัวอย่างภายในงาน

                ในการนี้ สำนักกรมส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่มสุขภาพ ไลฟ์สไตล์ ของตกแต่ง แฟชั่น เครื่องสำอาง สปาสำหรับผู้สูงอายุ สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยกรอกใบสมัครและส่งกลับมาที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ newchannel2@ditp.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2561 หรือจนกว่าจะครบจำนวน หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อ คุณ นันท์นภัส หรือ คุณ รัศมิ์ลภัส ตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้  สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิกที่นี่

กลุ่มงานOTOP และตลาดเฉพาะ
โทร 0 2507 8245, 0 2507 8390
โทรสาร 0 2547 4292
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ newchannel2@ditp.go.thauthor

สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์

กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ