24 ธันวาคม 2560

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุปีที่ 5 (60+)

สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ มีกำหนดโครงการพัฒนาตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ ปีที่ 5 (60+)  จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการกลุ่มไลฟ์สไตล์และแฟชั่น (ไม่ร่วมเครื่องประดับ) สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 


หากสนใจเข้าร่วมโครงการโปรดกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการและส่งกลับมาที่อีเมล์ newchannel2@ditp.go.th ภายในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม หรือจนกว่าจะครบจำนวน 

และหากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อนางสาวรัศมิ์ลภัส สิริภูวนานนท์ ตามเบอร์โทรศัพท์ 00 8245

สำรองที่นั่ง คลิกที่นี่author

สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์

กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ