23 กรกฎาคม 2561

เชิญชม LIVE Facebook การสัมมนาย้อนหลัง วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม The Oriental Residence ห้อง Oriental Room 2 ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร

เชิญชม LIVE Facebook การสัมมนาย้อนหลัง วันที่ 28 มิถุนายน 2561  ณ โรงแรม The Oriental Residence ห้อง Oriental Room 2 ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร
ในงาน Design Stories Project กับหัวข้อ “Design Process” โดยวิทยากร คุณจักรพันธ์ ชรินรัตนา ผู้ก่อตั้ง Studio 248 ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการคิดออกแบบอย่างสร้างสรรค์ ด้วยมุมมองที่แตกต่าง ที่ทุกคนสามารถทำได้แม้ว่าจะได้เรียนจบการออกแบบโดย แค่เริ่มจากเรื่องใกล้ตัวที่หลายๆ คนมองข้าม มาประยุกต์ที่ให้เป็นผลงานการออกแบบ เพื่อสร้างมูลค่ากับสินค้า และสามารถพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจได้
ติดตาม LIVE Facebook เต็มๆ ได้ที่นี่
https://www.facebook.com/60plusDITP/videos/1929594363746956/


author

สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์

กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ