27 กุมภาพันธ์ 2562

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) ในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2562

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) ในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2562

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
24 ธันวาคม 2560

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุปีที่ 5 (60+)

สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ มีกำหนดจัดโครงการพัฒนาตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ ปีที่ 5 (60+)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
24 ธันวาคม 2560

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนาและการประชุม เรื่อง กลุ่มตลาดเฉพาะ (Niche Market) ช่องทางตลาดใหม่ของสินค้าไทยสู่สากล

สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์มีกำหนดจัดโครงการพัฒนาสินค้า (Niche Market) ซึ่งมีกลุ่มสินค้าสำคัญได้แก่ สินค้าสำหรับผู้สูงอายุ สินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง สินค้าสำหรับแม่และเด็ก และสินค้าสำหรับตกแต่งและใช้ภายในโรงแรม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
12 สิงหาคม 2560

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าและบริการผู้สูงอายุของไทย

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าและบริการผู้สูงอายุของไทยดยจัดกิจกรรมแสดงสินค้าและบริการของไทยในรูปแบบ Mini exhibition ร่วมกับศูนย์บริการผู้สูงอายุ Happy Care Home ระหว่างวันที่ 15 - 17 กันยายน ณ นครคุณหมิง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
03 กรกฎาคม 2560

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมแสดงสินค้าในงาน Thailand Innovation and Design Expo 2017( T.I.D.E )

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมคูหานิทรรศการสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ และสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงในงาน Thailand Innovation and Design Expo 2017( T.I.D.E )
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
29 พฤษภาคม 2560

60+ Project Exhibition At Thaifex - World Of Food Asia 2017

ขอเชิญชมนิทรรศการสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ 60+ ในงานแสดงสินค้า Thaifex 2017 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
11 เมษายน 2560

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการจัดนิทรรศการในงานแสดงสินค้า Diet & Beauty Fair Asia

ขอเชิญผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าอาหาร Anti- Aging เครื่องสำอาง/สปาเข้าร่วมสมัครเข้าโครงการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์สินค้าในงานแสดงสินค้า DIET & BEAUTY FAIR ASIA ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2560 ณ Tokyo Big Sight - Tokyo International Exhibition Center กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
11 เมษายน 2560

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์สินค้าในงานแสดงสินค้า Thaifex 2017

ขอเชิญผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าอาหาร Anti- Aging และอาหารสุขภาพเพื่อผู้สูงวัย เข้าร่วมสมัครเข้าโครงการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์สินค้าในงานแสดงสินค้า THAIFEX 2017 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
27 มีนาคม 2560

รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับผู้สูงอายุ

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับผู้สูงอายุ มีความต้องการที่จะรับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
09 มีนาคม 2560

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา Japan Packaging Trend and Design For Creative Value

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา Japan Packaging Trend and Design For Creative Value ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 โรงแรมอิมพิเรียลแม่ปิง เชียงใหม่
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
20 กุมภาพันธ์ 2560

The New Showcase ในงาน BangkokGems & Jewelry 2017

ขอเชิญชมการจัดนิทรรศการสินค้าเครื่องประดับสำหรับกลุ่มเป้าหมายใหม่ The New Showcase ในงานแสดงสินค้า Bangkok Gems & Jewelry Fair 2017
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม