12 สิงหาคม 2561

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการคณะผู้แทนการค้าสินค้าสำหรับตลาดเฉพาะ (Niche Market) เยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าและธุระกิจเพื่อเจาะตลาดเฉพาะ (Niche Market)

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการคณะผู้แทนการค้าสินค้าสำหรับตลาดเฉพาะ (Niche Market) เยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าและธุระกิจเพื่อเจาะตลาดเฉพาะ (Niche Market)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
09 กรกฎาคม 2557

การจัดสัมมนาแนวโน้มความต้องการของผู้สูงอายุในตลาดอิตาลีและยุโรป

การจัดสัมมนาแนวโน้มความต้องการของตลาดสินค้าผู้สูงอายุในอิตาลีและยุโรป โดยเฉพาะกลุ่ม สินค้าเฟอร์นิเจอร์ ของใช้/อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ช่วยในการพยุงเดินหรือเคลื่อนไหว รถไฟฟ้าต่างๆ และ เครื่องจักรกลที่ใช้ในหุ่นยนต์ โดย Mr. Davide Piperno
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
09 กรกฎาคม 2557

การจัดกิจกรรมการสัมมนาแนวโน้มแฟชั่นสำหรับผู้สูงอายุในญี่ปุ่น

กิจกรรมสัมมนาและให้คำปรึกษาเพื่อขยายตลาดส่งออกสินค้าแฟชั่นในประเทศญี่ปุ่น ภายใต้หัวข้อเรื่อง “50 up Lifestyle & Fashion in Japan” โดยเชิญ Ms. Yoko Miyake ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดสินค้าแฟชั่นสำหรับผู้สูงอายุในญี่ปุ่น
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม