การขยับร่างกายและบริหารปอดในผู้สูงอายุเป็นสิ่งสำคัญ เพราะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย
            ให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่แข็งแรงและอายุยืนอีกด้วย นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้สูงอายุถือเป็นประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ดังนั้นควรขยับร่างกาย เคลื่อนไหวร่างกาย เป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาว วันนี้ 60+ นำมาฝาก 4 วิธี
? เคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวันให้มาก เช่น การทำงานบ้าน การเดิน รดน้ำต้นไม้
? ยืดเหยียดกล้ามเนื้ออย่างน้อย 2 วันต่อสัปดาห์ เช่น ดึงยาง ยกดรัมเบล
? มีกิจกรรมทางกายแบบผสมผสานระหว่างการเคลื่อนไหวรูปแบบต่าง ๆ เช่น การทรงตัว รำไทเก๊ก
? การบริหารปอด โดยฝึกการหายใจเข้าและออกแต่ละครั้งนานประมาณ 5 วินาที เพื่อเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ที่มา : 4 วิธี “ขยับร่างกาย-บริหารปอด” ในผู้สูงอายุ สร้างภูมิคุ้มกัน-ลดเสี่ยงการรับเชื้อ (prachachat.net)
_____________________________________________