แม้ฟันปลอม จะช่วยให้สามารถดำรงชีวิตได้เป็นปกติในการทานอาหาร หรือในด้านความสวยงาม แต่ฟันปลอมก็เป็นสิ่งแปลกปลอมของร่างกายที่ต้องอาศัยการปรับตัว ปรับพฤติกรรม เพื่อที่จะสามารถใส่ฟันปลอมให้เปรียบเสมือนอวัยวะหนึ่งของร่างกายได้
คำแนะนำหากคุณเพิ่งเริ่มใส่ฟันปลอม มีดังนี้
– คุณต้องอาศัยเวลาในการสร้างความคุ้นเคยกับฟันปลอม โดยต้องระมัดระวังในขณะหาว จาม หรือไอ เป็นต้น เพราะฟันปลอมอาจหลุดออกมาได้
– อาจมีน้ำลายออกมามากกว่าปกติ ซึ่งสามารถแก้ได้โดยการอมลูกอมเพื่อช่วยให้กลืนน้ำลายได้ง่ายขึ้น ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไป 1-2 สัปดาห์ก็จะดีขึ้น
– ดื่มน้ำบ่อยๆ เมื่อรู้สึกปากแห้ง และเป็นการช่วยให้กล้ามเนื้อปรับตัวเข้ากับฟันปลอม

การรับประทานอาหารเมื่อใส่ฟันปลอม
– งดอาหารเม็ดเล็กๆ เช่น ถั่วบด น้ำตาลทราย พริกป่น เป็นต้น เพราะอาจติดเข้าไปใต้ฟันปลอมและเกิดการอักเสบได้
– ออกแรงเคี้ยวอาหารมากขึ้น
– เคี้ยวให้ช้า และเคี้ยวด้วยฟันกรามหลังพร้อมกันทั้งสองข้าง
– อย่าเคี้ยวอาหารหรือกัดด้วยฟันหน้า ควรใช้ฟันเขี้ยวหรือฟันกรามแทน
– เข้าใจว่าในระยะแรกมักรับรสได้น้อยลง หรือรสชาติเปลี่ยนไป ซึ่งอาการนี้จะดีขึ้นเรื่อยๆ
การรักษาสุขภาพช่องปาก
– รักษาความสะอาดของช่องปากอยู่เสมอ
– ทานอาหารที่มีประโยชน์ และไม่ทานอาหารแข็งๆ เหนียวๆ และติดฟันได้ง่าย
– ควรถอดฟันปลอมออกบ้าง เพื่อให้เนื้อเยื่อปากได้พัก เพื่อป้องกันการอักเสบ

แม้ฟันปลอมจะเป็นสิ่งแปลกปลอมของร่างกาย แต่ก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น การดูแลเอาใจใส่ฟันปลอมให้สะอาดอยู่เสมอ และปรับตัวให้เข้ากับการใส่ฟันปลอมให้ได้ คุณก็จะสามารถมีสุขภาพในช่องปากที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างเป็นธรรมชาติ

http://www.thaiseniormarket.com/article-detail/63