ในร่างกายของเรามีน้ำเป็นองค์ประกอบมากกว่า 60 % ของน้ำหนักทั้งหมด โดยอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายของเรานั้นต้องใช้น้ำในการทำงานและบำรุงรักษาร่างกายให้สมบูรณ์อยู่เสมอ การดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันมากน้อยต่างกันไปตามน้ำหนัก อายุ เพศ และกิจกรรมที่ทำอยู่ในแต่ละวัน ซึ่งเราสามารถคำนวณปัจจัยของเราออกมาเป็นปริมาณการดื่มน้ำแต่ละวันได้ดังนี้
น้ำหนักตัว x 2.2 x 30 ÷ 2 = ปริมาณน้ำที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน
จากผลลัพธ์นี้เราสามารถนำมาประยุกต์ในการดื่มน้ำให้เพียงพอต่อร่างกาย
รู้แบบนี้แล้วต้องเริ่มดื่มน้ำระหว่างวันเยอะๆ และการดื่มน้ำอย่างเพียงพอในแต่ละวันยังช่วยลดอาการปวดศีรษะ ความง่วงระหว่างวัน ช่วยลดน้ำตาลและช่วยในการรักษาน้ำหนักได้อีกด้วย
ที่มา : สุขภาพดีด้วยการดื่มน้ำ ( paolohospital.com)
_____________________________________________