จากแรงบันดาลใจที่ต้องการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพ ได้ต่อยอดมาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องหอม และความงามจากวัตถุดิบธรรมชาติ ด้วยแนวคิดและพลังผลักดันจากการเข้าร่วมโครงการ 60+ บริษัท สุพรรณกุญชร จำกัด ผู้เข้าร่วมนิทรรศการ 60+ ในงาน STYLE Bangkok April 2019