AMA: Aging Market Access 2002

สร้างโอกาสทางธุรกิจ ในยุค Silver Economy

"โครงการพัฒนาสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) สู่ตลาดสากล" เพื่อเพิ่มพูนทักษะผู้ประกอบการในการพัฒนาสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ เพิ่มโอกาสทางการตลาดและธุรกิจในระดับสากล

สร้างโอกาสทางธุรกิจ ในยุค Silver Economy

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ประกอบการสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์สมัครเข้าร่วม "โครงการพัฒนาสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) สู่ตลาดสากล" กำหนดดำเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน 2565 เพื่อเพิ่มพูนทักษะผู้ประกอบการในการพัฒนาสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ เพิ่มโอกาสทางการตลาดและธุรกิจในระดับสากล

ผู้ประกอบการเป้าหมาย
• ผู้ประกอบการสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ที่อยู่ในธุรกิจสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ
• ผู้สนใจเข้าสู่ธุรกิจสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์สำหรับผู้สูงอายุ

สินค้าเป้าหมาย
• สินค้าแฟชั่น อาทิ ผ้าผืน เสื้อผ้า เครื่องประดับ กระเป๋า รองเท้า เครื่องหนัง
• สินค้าไลฟ์สไตล์ อาทิ เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่ง ของขวัญ ของใช้ภายในบ้าน สินค้าหัตถกรรม สินค้าสปาและเทียนหอม สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม (ประเภทไม่ใช่อาหาร)

รายละเอียดโครงการ: https://bit.ly/3H93ZEs

ใบสมัคร: https://bit.ly/3NpgBKj


สมัครด่วน /// ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม /// ปิดรับสมัคร 23 มิ.ย. 65 นี้