ติดต่อเรา

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร: +66 2 507 8245 โทรสาร: +66 2 547 4292 อีเมล์: 60plus.socialmedia@gmail.com เว็บไซต์: 60plusthailand.com,www.ditp.go.th