ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย (Sarcopenia) ในผู้สูงอายุ
ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย (Sarcopenia) คือ การสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ กลไกที่เกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยโดยตรงมีหลายอย่างด้วยกัน ได้แก่
• การสร้างโปรตีน การสลายโปรตีน
• ปริมาณไขมันในกล้ามเนื้อ
• ปริมาณฮอร์โมนที่ลดลง
• ปฏิกิริยาการอักเสบ
• การขาดสารอาหารโดยเฉพาะโปรตีน
• การตอบสนองต่อการออกกำลังในการสร้างกล้ามเนื้อเมื่ออายุมากขึ้นและการออกกำลังกาย
สำหรับแนวทางการรักษาในปัจจุบัน ประกอบด้วยการรักษาโดยการไม่ใช้ยาและการใช้ยา เนื่องจากหลักฐานประโยชน์จากการใช้ยายังไม่เพียงพอ การรักษาโดยการไม่ใช้ยาจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุด โดยเฉพาะการออกกำลังกาย การได้รับโภชนาบำบัด และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นปัจจัยเสี่ยง อาทิ การดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ เป็นต้น เพราะนอกจากจะใช้ในการรักษาและฟื้นฟูแล้ว ยังช่วยป้องกันการเกิดภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยอีกด้วย

ที่มาข้อมูล :http://agingthai.dms.moph.go.th/agingt…/index.php/guidebook…