วันนี้ เรามีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทราบค่ะ 27 – 30 มิถุนายนนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร จัดเตรียมวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อฉีด”ฟรี” วันละ 2,000 เข็ม ให้กับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่

1. หญิงมีครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
2. เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี
3. ผู้มีโรคเรื้อรังประจำตัว ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หัวใจ หืด ไตวาย หลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน
4. ผู้สูงอายุที่อายุ 65 ปีขึ้นไป
5. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
6. โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมทั้งผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ
7. โรคอ้วน หรือผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกายตั้งแต่ 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

คลิกลงทะเบียน http://bkkapp.nhso.go.th/public/vaccine01
หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง เพื่อลงทะเบียนได้เลย

‘Healthcare เรียนรู้ สู้โรค 2019’ 💪💛
27 – 30 มิถุนายนนี้ ตั้งแต่ 10.00 – 20.00 น.
📍 Hall 5 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
#Healthcare2019

Shopping cart