เนื่องจากประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ การทำตลาดสำหรับผู้สูงอายุจึงเป็นที่น่าสนใจมากขึ้น อาชีพใหม่อย่าง ‘รับฝากผู้สูงอายุ’ จึงเหมาะสำหรับคนในยุคปัจจุบันที่ไม่มีเวลาดูแลพ่อแม่ยามแก่ชรา เจ้าของผู้เปิดให้บริการเล่าว่า เนื่องจากพื้นที่ตรงนั้นมีผู้สูงอายุเยอะ และลูกหลานเดินทางบ่อย จึงจำเป็นต้องคนทิ้งคนชราอยู่บ้านเพียงลำพัง จึงผุดอาชีพใหม่ เปิดให้บริการคล้ายๆ คลับของผู้สูงอายุ ให้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน ไม่ต้องเหงาอยู่บ้านเพียงลำพัง โดยการรับฝากผู้สูงอายุ ต้องมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป รับฝากตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. มีบริการอาหารเช้าและอาหารเที่ยง มีกาแฟ น้ำชา โอวัลตินและของว่างให้ทาน มีฟรี Wifi พร้อมทั้งรับชาร์จแบตมือถือ ค่าบริการทั้งวัน ราคาเพียง 300 บาท ถ้ารายชั่วโมง ราคา 60 บาท/ชั่วโมง สถานที่ตั้งอยู่ที่ 59 ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ที่มาข้อมูล https://mgronline.com/onlinesection/detail/9610000114176