จากการศึกษาทางด้านการโภชนาการและการแพทย์ ทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และบุคคลทั่วไป ซึ่งสามารถรับประทานเป็นมื้ออาหารหลักหรืออาหารเสริมได้เช่นเดียวกัน จากการคำนวณปริมาณความต้องการของร่างกาย ในผลิตภัณฑ์รูปแบบผงชงง่าย สะดวกต่อการใช้งาน เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทำมาตอบโจทย์สำหรับบุคคลที่ขาดสารอาหารได้อย่างชัดเจน บริษัท กินอยู่ดี จำกัด ผู้ร่วมนิทรรศการ 60+ ในงาน Thaifex 2019