fbpx
preloader

สมัครสมาชิก

Home > สมัครสมาชิก

สมัครเป็นผู้ติดตาม

ท่านสามารถ
– ติดต่อกับผู้ค้าได้ผ่านช่องทางที่เว็บไซต์จัดเตรียมให้
– ติดตามข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจจากเว็บไซต์

สมัครเป็นผู้ค้า

ท่านสามารถ
– นำเสนอผลิตภัณฑ์และแบรนด์ของท่านผ่านเว็บไซต์
– เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่สนับสนุนผู้ประกอบการสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ
โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
– ติดตามข้อมูลทางการตลาดที่น่าสนใจในตลาดผู้สูงอายุ
ผ่านระบบ e-learningบนเว็บไซต์

โครงการสงวนสิทธ์การแสดงสินค้าบนหน้าเว็บไซต์
เฉพาะสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยเท่านั้น