ทำธุรกิจอะไรให้โดนใจวัยเกษียณยุค New Normal

 In 2019, it was the first time in the history of Thailand that the proportion of elderly over 60 years is more than the proportion of children below 15 years around 11.6 million people, or about 17.5 percent of all 69.3 million of the Thai population. It affects the upcoming businesses in the future to expand for the needs of older adults much more.
 
 
From all businesses mentioned above, the entrepreneurs need to consider solutions in the concept of “Active Senior” style for the elderly who can live by themselves. This is because they want to develop more quality of life in their retirement age.
 
 
ทำธุรกิจอะไรให้โดนใจวัยเกษียณยุค New Normal
.
ในปี 2562 นับเป็นปีแรกในประวัติศาสตร์ ที่ประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี มากถึง 11.6 ล้านคน หรือประมาณ 17.5% ของประชากรทั้งหมดจำนวน 69.3 ล้านคน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าในอนาคตจะมีการสร้างธุรกิจใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการผู้สูงอายุมีมากขึ้นเช่นกัน
.
ซึ่งจากประเภทธุรกิจที่ได้กล่าวมานั้น ผู้ประกอบการจะต้องคำนึงถึง Active Senior หรือเป็นสูงวัยที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อรองรับสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์
 
 
 
Eldercare equipment and medical equipment, for example, hospital beds for bedridden seniors, standing wheelchairs, and the innovation of lifting machines.
.
อุปกรณ์เพื่อดูแลผู้สูงอายุและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพ อาทิ เตียงนอนสำหรับผู้ป่วยติดเตียง วีลแชร์ยืนได้ นวัตกรรมเครื่องยกและเคลื่อนย้าย
 
 

Senior care service, for example, Universal Design elderly care center.
ธุรกิจบริการรองรับผู้สูงอายุ เช่น ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบ Universal Design
 
 
 
Lifestyles products, for example, personal robots, and IT products.
สินค้าไลฟ์สไตล์ เช่น หุ่นยนต์ผู้ช่วยส่วนตัว สินค้ากลุ่ม IT
 
 
Food and supplements for older adults, for example, dietary for elderly with dysphagia.
.
อาหารและอาหารเสริมเพื่อผู้สูงอายุ เช่น อาหารสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบาก
 
 
 
Anti-aging products specially made for those who enjoy taking care of health and skin,
such as skincare.
ผลิตภัณฑ์ชะลอวัย ตอบโจทย์กลุ่มที่ต้องการดูแลสุขภาพและผิวพรรณ เช่น ครีมบำรุงผิว
 
 
 
 
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://thaitgri.org/?p=39457
https://www.thansettakij.com/business/512924
259 views Facebook YouTube Email

มหัศจรรย์แห่งสี ในการเยียวยาผู้สูงอายุ

อดอาหารมื้อเช้าก็ทำให้ผมร่วงได้

เครียดสะสม ภาวะอันตรายที่อาจทำลายสุขภาพได้

Follow Us

Become a friend with us on Facebook, Youtube

Tel : (66) 2507 8365
Email : [email protected]

Register