Trends for the Elderly in Asia

รวมเทรนด์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในเอเชีย

Trends for the Elderly in Asia   

 

Many countries around the world are moving towards a fully aged society in the next 35 years, with more than 14% of the total population aged 65 and over. This reflects that people will live longer after retirement and therefore the world needs to be prepared to ensure that the retirement age group has a good quality and live sustainably.

หลายประเทศทั่วโลกกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ในอีก 35 ปีข้างหน้า โดยจะมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่า 14% ของประชากรทั้งหมด ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าจะมีผู้คนใช้ชีวิตหลังเกษียณยาวนานขึ้น จึงต้องมีการเตรียมความพร้อม เพื่อขับเคลื่อนกลุ่มวัยเกษียณให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

Intergenerational Care Home : The concept of "nursing homes” and "nursery" are in the same context, by using activities such as singing, art, and reading to erase the gap and build relationships of people of different ages. This is a concept that has existed in Japan for a long time and is becoming increasingly popular in America, England and Australia.

Intergeneration Carehome : แนวคิด “บ้านพักคนชรา” และ “เนอสเซอรี่เด็กเล็ก” มาอยู่ในพื้นที่เดียวกัน โดยใช้กิจกรรม อาทิ ร้องเพลง งานศิลปะ อ่านหนังสือ เป็นต้น มาเชื่อมโยงเพื่อลดช่องว่างและสร้างความสัมพันธ์ของคนต่างวัย ซึ่งเป็นแนวคิดที่มีในญี่ปุ่นมานานแล้ว และกำลังเป็นที่นิยมในอเมริกา อังกฤษ และออสเตรเลีย

Senior-friendly Gym : This project focuses on being a community within 5 Singapore government housing communities to encourage senior citizens to exercise and stay healthy. The program of exercise classes will be designed according to their physical capabilities, such as Tai Chi, and aerobics, data is also collected to closely monitor health.

Senior-friendly Gym : โครงการที่เน้นให้เป็นคอมมูนิตี้ในชุมชนเคหะของรัฐบาลสิงคโปร์ 5 แห่ง เพื่อสนับสนุนให้ชาวสูงวัยได้ออกกำลังกายรักษาสุขภาพ โดยโปรแกรมคลาสออกกำลังกายจะออกแบบให้สอดคล้องกับสรีระ เช่น ไทเก็ก แอโรบิก และมีการเก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบสุขภาพอย่างใกล้ชิด

Grand Generation Mall : A community mall for seniors that’s located in Aeon Kasai shopping mall in Japan, designed specially for seniors. There are products sold, activite rooms for workshops and an open space for exercising.

Grand Generation Mall : คอมมูนิตี้มอลล์ของวัยเกษียณ จัดขึ้นในห้างสรรพสินค้า Aeon Kasai ประเทศญี่ปุ่น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงวัยโดยเฉพาะ จะมีทั้งจัดจำหน่ายสินค้า โชว์การแสดง ห้องจัดกิจกรรมเวิร์คชอป และพื้นที่ส่วนกลางสำหรับออกกำลังกาย  

 

ที่มา

https://www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/trend-for-elderly.html

259 views Facebook YouTube Email

ท้องผูกในผู้สูงอายุ

ระวังเอ็นร้อยหวายเสื่อม ถ้าไม่ใส่ใจดูแลเท้า

ระดับน้ำตาลประมาณไหนถึงเป็นโรคเบาหวาน?

Follow Us

Become a friend with us on Facebook, Youtube

Tel : (66) 2507 8365
Email : [email protected]

Register