โอกาสของสินค้าและการบริการสําหรับ "ผู้สูงอายุ" ในประเทศจีน

Opportunities for goods and services for the seniors in China

โอกาสของสินค้าและการบริการสำหรับผู้สูงอายุในประเทศจีน

ในช่วงปี 2493 ถึง 2503 จีนมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนทำให้ รัฐบาลกลางประกาศนโยบาย ลูกคนเดียว (One-Child Policy) ในปี 2513 เพื่อควบคุมจำนวนประชากร ซึ่งส่งผลให้จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 มีจำนวนผู้สูงวัยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า 18.9% ของประชากรทั้งหมด ทำให้รัฐบาลจีนมุ่งเน้นที่จะแก้ปัญหาผู้สูงอายุล้นเมือง ในขณะเดียวกันก็ได้ให้การสนับสนุนการพัฒา อาชีพของผู้สูงอายุ และการสร้างระบบการให้บริการดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจร

สำหรับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ผู้สูงอายุเริ่มหันมาเลือกซื้อสินค้าที่ใช้งานสะดวก ปลอดภัย มุ่งเน้นใช้จ่ายเพื่อสุขภาพของตนเองมากกว่าเลือกซื้อสินค้าตามเทรนด์ เช่น อาหารเสริม หรือรับบริการด้านการรักษาพยาบาล ผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก โดยสินค้าและบริการที่มีแนวโน้มตรงความต้องการของผู้บริโภค ได้แก่

1.อาหารเพื่อสุขภาพ : เนื่องด้วยผู้สูงอายุชาวจีนในปัจจุบัน มีระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและมีอายุเฉลี่ยยืนยาวขึ้น เพราะมีการดูแลสุขภาพและบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ เช่น สมุนไพร ธัญพืช และอาหารเสริม รวมถึงอาหารออร์แกนิค อย่างไรก็ตาม สินค้าอาหารเพื่อสุขภาพจะต้องเน้นโภชนาการสูง และมีวิธีการบริโภคที่สะดวก

2.อุปกรณ์ออกกำลังกาย และอุปกรณ์เพื่อสุขภาพ : กิจกรรมที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่นิยมทำเป็นประจำ อาทิ เดินเล่น รำไทเก๊ก หรือเล่นโยคะ ดังนั้น สินค้าที่ช่วยให้การออกกำลังของสูงวัยสะดวกขึ้น จึงตอบโจทย์กับความต้องการเป็นอย่างมาก อย่างเช่น ลูกบอลโยคะ เครื่องออกกำลังกายไฟฟ้า รวมถึงเครื่องวัดความแข็งแรงของร่างกาย เช่น เครื่องวัด ความดัน เครื่องวัดจังหวะการเต้นของหัวใจ เป็นต้น

3.เสื้อผ้าและเครื่องประดับ : ในยุคสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่น วัยทำงาน หรือแม้แต่วัยสูงอายุเอง ก็มีความสนใจที่จะแต่งตัวและดูแลตัวเองเพื่อเพิ่มความมั่นใจมากขึ้น โดยเน้นสินค้าที่มีวัตถุดิบดีและแหล่งผลิตสินค้า นอกจากนี้ยังนิยมเลือกซื้อเครื่องประดับ เช่น หมวก กระเป๋า สร้อยคอ และกำไลข้อมือ

4.ยารักษาโรค (แผนปัจจุบันและสมุนไพร) : แม้ว่าสมุนไพรเป็นที่นิยมในตลาดจีนอยู่แล้ว แต่ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาผลิตยารักษาโรคและสมุนไพร ให้มีรูปแบบที่สะดวกต่อการทานมากขึ้น เช่น ผง เม็ด หรือน้ำมัน

5.อุปกรณ์อำนวยความสะดวก : เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่ชื่นชอบกิจกรรมสันทนาการ ทำให้สินค้าที่เป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเดิน อย่างเช่น รถเข็นไฟฟ้า เครื่องช่วยพยุงเดิน และไม้เท้า เป็นสินค้าที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต รวมถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวัน อาทิ เก้าอี้นวดไฟฟ้า เครื่องช่วยฟัง และเครื่องช่วยเรียกเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ช่องทางการจำหน่ายสินค้าแบบออฟไลน์ในปัจจุบัน จะจำหน่ายสินค้าเฉพาะทางสำหรับผู้สูงวัย เช่น รถเข็น เครื่องวัดความดัน และอาหารเสริม โดยส่วนใหญ่จะวางจำหน่ายบริเวณโรงพยาบาล หรือตามแหล่งชุมชนที่มีผู้สูงอายุอาศัยเป็นจำนวนมาก ส่วนช่องทางออนไลน์ถือเป็นที่นิยมมากในช่วงโควิด-19 แพร่ระบาด เนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็วในการสั่งซื้อ สินค้ามีความหลากหลาย และสามารถขอคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้าได้

ตลาดจีนถือว่าเป็นตลาดอันดับต้นๆ ของโลก จึงเป็นโอกาสของสินค้าและบริการของผู้ประกอบการไทย เนื่องจากชาวจีนเองก็ มีความเชื่อมั่นต่อคุณภาพสินค้าไทย อีกทั้งสินค้าไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาชาวจีน และเป็น ที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภคทุกวัย ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยควรติดตามสถานการณ์และปรับตัว รวมทั้งหาช่องทางการตลาดใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค รวมถึงการออกแบบสินค้าให้สอดคล้อง กับรสนิยมของผู้สูงอายุชาวจีน

 

Opportunities for goods and services for the seniors in China

            During 1950 -1960, the Chinese population was increasing so fast that the government issued the One-Child Policy in 1970 to limit population numbers, resulting in a greater number of seniors. In 2021, about 18.9 percent of the total population was more than 60 years old. Therefore, the Chinese government had to solve the ageing population issue, while also supporting career development for the seniors and a comprehensive service system for them.

In terms of consumer behaviour, the seniors tend to purchase goods that are convenient, safe and can facilitate their health rather than following trends, such as supplements or receiving medical treatment through online platforms. Here are the goods and services that tend to meet their needs.
 
1. Healthy food: Current Chinese seniors have good quality of life and long lifespan because they take care of their health and eat healthy food like herbs, grains, supplements and organic food. Healthy products have to be nutritious and easy to consume.
 

2. Exercise and health equipment: Certain activities like walking, Tai Chi dance or yoga are popular among the seniors. Hence, goods that facilitate these activities can answer the needs of the seniors. Some of the goods are yoga balls, electric exercise machines and health test devices like blood pressure cufsf and heart rate monitors.

3. Clothes and accessories: In the modern era, whether teens, working adults or even seniors are interested in dressing up and taking care of themselves to boost their confidence. They tend to go for products that are made from quality materials and reliable production sources. They also like to buy accessories like hats, bags, necklaces and bracelets.

4. Medicines (traditional and herbal): Herbs are already popular in the Chinese market but modern technology has made medicines and herbs easier to consume by transforming them into powder, tablets or oil.

5. Assistive devices: Since most seniors like recreational activities, assistive devices like electric wheelchairs, walkers and staff have become essential in their daily life. Other devices for daily use include electric massage chairs, hearing aids and emergency call buttons.

Offline selling platforms nowadays offer special goods for seniors like wheelchairs, blood pressure cuffs and supplements, which can mostly be found in the hospitals or in the communities with lots of seniors. Meanwhile, online platforms have become more popular during the spread of COVID-19 since it is easy and convenient to order. There is more variety in products and you can ask for a refund or change products.

The Chinese market is one of the top markets in the world, which represents great opportunities for Thai manufacturers. Chinese people have confidence in Thai goods while the latter also have great images in the eye of the Chinese and are well known among all age groups. Therefore, Thai manufacturers should keep up with and adapt to the situation, as well as find new marketing outlets to be relevant to customers’ needs and their consumption habits and design products that are relevant to the taste of Chinese seniors.

 

(download pdf: https://drive.google.com/file/d/1amF_BIFQ0sbANXqXntnZygd8Sa4_z9cE/view?usp=sharing )

(download pdf: https://drive.google.com/file/d/13CxrlEOzl0zZ_noCUdy0pOacRuGQqt9i/view?usp=sharing )

274 views Facebook YouTube Email

มหัศจรรย์แห่งสี ในการเยียวยาผู้สูงอายุ

อดอาหารมื้อเช้าก็ทำให้ผมร่วงได้

เครียดสะสม ภาวะอันตรายที่อาจทำลายสุขภาพได้

Follow Us

Become a friend with us on Facebook, Youtube

Tel : (66) 2507 8365
Email : [email protected]

Register