สัตว์เลี้ยงบำบัดกับสุขภาพของวัยเกษียณ

Therapy animals and the health of retired seniors

 

สัตว์เลี้ยงบำบัดกับสุขภาพของวัยเกษียณ

            เมื่อเข้าสู่วัยเกษียณปัญหาส่วนใหญ่ที่พบเจอ คือ โรคความเหงา เนื่องจากการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ความใกล้ชิดระหว่างวัยเริ่มห่างกันทุกที หากขาดการดูแลจากลูกหลาน ผู้สูงอายุก็จะหมดแรงบันดาลใจที่ดีในการใช้ชีวิต ความสมดุลทั้งทางกายและจิตใจก็ลดลง ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้

ดังนั้น สำหรับผู้สูงวัยแล้วคำว่าเพื่อนจึงมีความหมายมาก เพราะจะเป็นกำลังใจที่ดีให้กันและกัน สิ่งหนึ่งที่เป็นตัวเลือกที่ดีในการเยียวยาจิตใจ ของสูงวัยให้กลับมาเบิกบาน นั่นคือ สัตว์เลี้ยงบำบัด (Animal Therapy) เป็นศาสตร์หนึ่งของการบำบัดภาวะซึมเศร้าในวัยผู้สูงอายุให้ดีขึ้น เพราะสัตว์เลี้ยงมีอิทธิพลเชิงบวกในด้านของพฤติกรรมผู้เลี้ยงวัยสูงอายุ ช่วยบรรเทาอาการทางจิตเวชได้ดี อย่าง โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล และช่วยลดความเครียด นอกจากนี้ยังยกระดับให้รู้สึกตัวเองมีคุณค่า และสร้างความผูกพันกับสัตว์เลี้ยงไปในตัว

สำหรับการเลือกสัตว์เลี้ยงให้เหมาะกับผู้สูงอายุ เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่า วัยสูงอายุจะอยู่ในช่วงที่ร่างกายเสื่อมถอย ดังนั้นหากคิดจะเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นเพื่อน ควรเลือกขนาด และลักษณะนิสัยหรือคุณสมบัติเฉพาะตัว และมีนิสัยคล้ายคลึงกับเจ้าของ จะได้ไม่ทำให้เกิดความรู้สึกอึดอัดใจ รวมถึงการดูแลสุขภาพของสัตว์เลี้ยงให้แข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อไม่สร้างความกังวลใจให้กับผู้สูงอายุ

1.สุนัข เป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมในหมู่ของผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นสัตว์ที่มีนิสัยร่าเริง และเป็นมิตรกับผู้คนได้ง่าย แต่ก่อนจะเลี้ยงควรจะเลือกที่มีขนาดเหมาะสม และต้องแน่ใจว่าจะไม่ทำให้เกิดอันตราย เช่น พันธ์ุเฟรนช์บลูด็อก หรือพันธุ์คอร์กี้ ซึ่งสายพันธุ์เหล่านี้เป็นพันธุ์ที่มีขนาดเล็ก ขนสั้น เหมาะกับการอุ้มวางบนตักหรืออุ้มเดินเล่นได้ ข้อดีของการเลี้ยงสุนัขคือจะช่วยกระตุ้นให้ อยากทำกิจกรรมที่ช่วยฟื้นฟูร่างกาย เช่น การลูบขน ป้อนอาหาร หรือพาสุนัขไปเดินเล่น อีกทั้งส่งผลให้ลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจได้ดีด้วย

2.แมว ก็เป็นอีกหนึ่งสัตว์เลี้ยงยอดฮิตของผู้สูงอายุ โดยมงานวิจัยยืนยันว่า การเลี้ยงแมวจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจได้ นอกจากนี้เสียงครางในลำคอของแมว (Purr) เป็นเสียงที่มีความถี่สม่ำเสมอ จะช่วยให้มนุษย์รู้สึกผ่อนคลาย ลดความตึงเครียด ลดความคิดฟุ้งซ่าน ลดความคิดวิตกกังวล จะทำให้คนที่อยู่ใกล้หรือคนเลี้ยง ซึมซับความรู้สึกสงบ และผ่อนคลายได้ดี

3.ปลาสวยงาม จากงานวิจัยของ Edwards and Beck พบว่า การเลี้ยงปลาสามารถช่วยเพิ่มการเจริญอาหารให้กับผู้สูงอายุได้ โดยทำการทดสอบกับผู้สูงอายุ 62 คน ในสถานพยาบาลผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม โดยจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม เปรียบเทียบระหว่างติดตั้งตู้ปลาในห้องอาหาร กับการติดรูปภาพปลาใต้ท้องทะเลที่ผนัง ผลการทดลองพบว่าผู้สูงอายุที่รับประทานอาหารในห้องที่มีตู้ปลา 4 เดือนมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.65 ปอนด์ ส่วนกลุ่มที่ห้องรับประทานอาหารมีเพียงรูปภาพนั้น ไม่มีน้ำหนักเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้ปลาสวยงาม เช่น ปลาทอง ปลาคาร์ฟ ยังสามารถช่วยในเรื่องการผ่อนคลายความเครียด ของผู้ป่วยโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงได้อีกด้วย

Therapy animals and the health of retired seniors

When one reaches retirement age, the common problem that occurs is loneliness since nowadays the generation gap makes people feel less close to each other. If not cared for by their children, seniors will have less motivation in living and their physical and mental health will be compromised, leading to depression.      

Therefore, for the seniors, having a friend could mean a lot to them since the two can help cheer each other up. One thing that can liven up the spirits of the seniors is animal therapy, which is one of the ways to treat depression in seniors. Pets have a positive influence on the seniors’ behaviours. They can alleviate mental illnesses like depression, anxiety and stress. Moreover, they help make people feel more appreciated and create bondings with the owners.

In order to pick the right pets for the seniors, we have to keep in mind that the seniors’ bodies are in a deteriorating state. For this reason, it is important to pick pets that have the appropriate size and characteristics that match the personality of the owner in order to avoid feeling uncomfortable. One also has to consider how to care for such a pet in order to not cause worry for the seniors.

1. Dogs are a popular pet among the seniors since they have a vivid personality and are friendly with people. But one should pick dogs with appropriate size and make sure that they cannot bring harm. For example, French bulldogs or Corgis are small dog breeds with short hair that are great to put on a lap or carry out on a walk. Having dogs can help encourage seniors to do more recreational activities like petting, feeding or taking them out for a walk. Dogs can also reduce the risk of heart disease.  

2. Cats are another common pet for the seniors. A study says that having cats as a pet can help reduce the risk of getting heart disease. Moreover, cats’ purr has a constant frequency which helps people relax, relieve stress, distraction and anxiety. It also helps the owner or anyone nearby feel peaceful and relaxed.

3. Beautiful fish: According to the research by Edwards and Beck, having beautiful fish as a pet can help increase appetite for the seniors. The experiment puts 62 patients from the Alzheimer’s clinic in different rooms. Some rooms have a fish tank while others have a poster of undersea fish on the wall. The result is that the seniors who had been eating in the first rooms for four months had an average weight gain of 1.65 pound. On the other hand, the patients in the room with a poster of fish did not have any statistically significant weight gain. Moreover, beautiful fish like goldfish and koi can help relieve stress of patients with heart disease and high blood pressure.

                                                                                                                    

(Download pdf. file: https://drive.google.com/file/d/1a81_NvbU3ZhVSEDLyefwuN_yuFnCwX0P/view?usp=sharing )

(Download pdf. file: https://drive.google.com/file/d/1MhRji3rKx3USpGnmEesggZl35vCicpck/view?usp=sharing )

298 views Facebook YouTube Email

ดูแลวัยเกษียณอย่างไรให้มีความสุข

ขายาวไม่เท่ากัน ทำอย่างไรดี?

ข้อเข่าเสื่อม โรคที่มาพร้อมกับวัยชรา

Follow Us

Become a friend with us on Facebook, Youtube

Tel : (66) 2507 8365
Email : [email protected]

Register