Magical Color in Healing the Elderly

มหัศจรรย์แห่งสี ในการเยียวยาผู้สูงอายุ

Magical Color in Healing the Elderly (ภาษาไทยอยู่ด้านล่าง)

 

Elderly people with macular degeneration and retinal problems can sometimes encounter problems with their vision and are unable to distinguish purple and blue objects clearly but they can see red and yellow objects.

The deterioration of the eye causes safety problems in everyday life. Although older people are less effective at seeing colors, there are many psychological benefits of color for the elderly as follows:

Green: Stimulate memories when in nature and feel relaxed. It can relieve eye strain and lower blood pressure. 

Blue: A color used for inspiration! This may be done by wearing clothes, it builds confidence, and it’s comfortable to wear or focus on which can help balance the respiratory system.

Red: It is a color that best stimulates the nervous system and it’s suitable for the elderly who have problems with reflexes, lethargy, and sluggishness to feel alert. It also helps the hormone adrenaline work well while helping to normalize blood pressure levels and stimulate the nervous system.

Yellow: The color of playfulness stimulates the appetite, so try decorating your dining room or food container with yellow! Yellow fruits and vegetables are also beneficial for the elderly as well because it is rich in vitamin A that helps nourishes the bones and teeth, prevent colds, and help balance the digestive system and excretory systems to work better.

Orange: The color of creativity, hope, and power in going out to do activities, psychologically, orange has antidepressant properties as well.

.

มหัศจรรย์แห่งสี ในการเยียวยาผู้สูงอายุ 

 

ผู้สูงอายุกับปัญหาความเสื่อมสภาพของกล้ามเนื้อตาและจอประสาทตา ส่งผลให้การมองเห็น “สี” ไม่สามารถแยกความแตกต่างของวัตถุที่มีสีม่วงและสีน้ำเงินได้อย่างชัดเจน แต่ผู้สูงอายุจะมองเห็นวัตถุสีแดงและสีเหลืองได้ชัดเจนดี 

และด้วยความเสื่อมของตานี้ ทำให้มีปัญหาด้านความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวัน แม้ว่าผู้สูงอายุจะมีประสิทธิภาพในการมองเห็นสีน้อยลง แต่ประโยชน์ของสีกับผู้สูงอายุทางด้านจิตวิทยา มีส่วนช่วยในการดูแลผู้สูงอายุด้วยการใช้สีต่างๆ ดังนี้ 

สีเขียว กระตุ้นความทรงจำเมื่อได้อยู่กับธรรมชาติ ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย บรรเทาอาการปวดตา ตาล้า และลดความดันโลหิตลงได้ 

สีน้ำเงิน  สีที่ใช้ในการสร้างแรงบันดาลใจ อาจทำได้ด้วยการสวมเสื้อผ้า สร้างความมั่นใจ สบายใจให้กับผู้สวมใส่ หรือทำสมาธิโดยการเพ่งวัตถุสีน้ำเงิน ช่วยทำให้ระบบหายใจเกิดความสมดุล

สีแดง  เป็นสีที่กระตุ้นระบบประสาทได้ดีที่สุด เหมาะกับผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องการตอบสนอง เฉื่อยชา ซึมเศร้า ให้มีความรู้สึกตื่นตัว อีกทั้งยังช่วยให้ฮอร์โมนอะดรีนาลินทำงานได้ดี ช่วยให้ระดับความดันโลหิตเป็นปกติ กระตุ้นระบบประสาท ลดอาการเฉื่อยชา 

สีเหลือง สีแห่งความสนุกสนาน กระตุ้นความอยากอาหาร ด้วยการตกแต่งห้องอาหาร หรือ ภาชนะใส่อาหาร ทั้งนี้ผักและผลไม้ที่มีสีเหลืองมีคุณประโยชน์ต่อผู้สูงอายุเช่นกัน เนื่องจากอุดมไปด้วยวิตามินเอ ช่วยบำรุงกระดูกและฟัน ป้องกันหวัด ช่วยปรับสมดุลระบบทางเดินอาหาร ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้น

สีส้ม สีแห่งความสร้างสรรค์ ความหวังและพลังในการที่จะออกไปทำกิจกรรมต่าง ๆ ในทางจิตวิทยาสีส้มมีคุณสมบัติในการบรรเทาอาการซึมเศร้าอีกด้วย

.

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

https://www.health4senior.com/health/healthy-mind-relationship/มหัศจรรย์แห่งสีและจิตว/