โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุในญี่ปุ่น

เรียนผู้ประกอบการสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์สำหรับผู้สูงอายุทุกท่าน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญทุกท่านสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) ในญี่ปุ่น
เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า ประชาสัมพันธ์สินค้าสู่ตลาดญี่ปุ่น และเพิ่มมูลค่าการส่งออก ผ่านการเจรจาการค้าออนไลน์ (Online Business Matching) กับผู้นำเข้าญี่ปุ่น
 
สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 6 ก.ค. 2565 (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ✨✨
วันเจรจาการค้า: 25-26 สิงหาคม 2565✨✨
 
สมัครได้ที่: https://forms.gle/ZNgQyLL7xZVGXa917
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
105 views Facebook YouTube Email

Follow Us

Become a friend with us on Facebook, Youtube

Tel : (66) 2507 8365
Email : [email protected]

Register