ฟิฟตี้พลัสฮอลิเดย์

ฟิฟตี้พลัสฮอลิเดย์

ฟิฟตี้พลัสฮอลิเดย์
บริการทัวร์รูปแบบพิเศษสำหรับผู้สูงอายุและครอบครัว ด้วยโปรแกรมสบายๆ ไม่เร่งรีบ โดยมีจุดเด่นของทัวร์ดังนี้
1. เดินทางด้วยรถทัวร์ชั้นพิเศษมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้รถเข็น (มีไฮโดรลิคสำหรับยกรถเข็น)
2. เน้นอาหารเพื่อสุขภาพ
3. ทัวร์คณะเล็กไม่เกิน 20 ท่าน
4. ออกเดินทางพร้อม มัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทาง 2 ท่าน ดูแลเป็นพิเศษตลอดทริปการเดินทาง
5. คุ้มครองท่านด้วย ระกันสุขภาพและอุบิตืเหตุ ระดับสูงสุด ตลอดการท่องเที่ยว

นอกจากนี้เรายังมีบริการจัดทัวรที่มีลักษณะพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นการเดิทางเป็นคณะส่วนตัว สำหรับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ หรือ การเดินทางท่องเที่ยวผนวกการรักษาทางการแพทย์ และบริการอื่นๆอีกมากมาย

  • 5 Stars
  • 4 Stars
  • 3 Stars
  • 2 Stars
  • 1 Stars

Average Star Rating: 0.0 out of 5 (0 vote)

If you finish the payment today, your order will arrive within the estimated delivery time.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ฟิฟตี้พลัสฮอลิเดย์”

Vendor Information

No product has been found!

Shopping cart