น้ำมันรำข้าว

Rice Bran oil

  ส่งข้อความ

ประโยชน์ 5 อย่างหลักของรำข้าว
1. ป้องกันโรคหัวใจ
2. รักษาสมดุลของประสาท
3. อุดมคุณค่าสารอาหารนานาชนิด
4. ด้านผิวพรรณ มี Ceremida
5. ระทางเดินอาหาร

General Enquiries

There are no enquiries yet.