Dinsor

CT Asia Robotics

  ส่งข้อความ

หุ่นยนต์นวัตกรรมใหม่ที่พัฒนาขึ้นสำหรับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ เพื่อการเฝ้าดู และติดต่อสื่อสารกับญาติหรือแพทย์ โดยใช้ WiFi ซึ่งเป็นระบบแบบอัตโนมัติ ทำให้ไม่ต้องศึกษาวิธีการใช้งาน

General Enquiries

There are no enquiries yet.